Nieuwe tarieven PostNL per 1 augustus 2013

Den Haag – PostNL voert per 1 augustus 2013 verschillende tariefwijzigingen door. De verwachte volumedaling van 8-10% per jaar maakt het noodzakelijk naast ingrijpende kostenbesparingen ook de tarieven te verhogen, zodat de postbezorging ook voor de toekomst kostendekkend en betaalbaar blijft. Het basistarief voor brieven binnen Nederland wordt €0,60, een stijging van 6 eurocent. Ook de zakelijke tarieven stijgen op 1 augustus.

Vanaf 1 augustus 2013 gelden de volgende tarieven:

  • Basistarief Nederland: €0,60
  • Basistarief voor brieven in Europa: €0,96
  • Basistarief voor brieven met bestemming Wereld: €1,-
  • Basistarief frankeermachines: €0,52

PostNL is in Nederland verantwoordelijk voor de uitvoering van de Universele Postdienst (UPD). Deze houdt in dat PostNL wettelijk verplicht is een 24-uurs bezorging te garanderen, minimaal 2.000 postkantoren open te houden en 15.000 brievenbussen in stand te houden. De UPD is voor PostNL verliesgevend door de forse volumedaling en de onveranderd gebleven verplichtingen.

PostNL bespaart zelf maximaal op de kosten met een reeks ingrijpende reorganisaties van het Nederlandse postbedrijf. Om een goede postbezorging te kunnen blijven bieden, is echter een verdere tariefverhoging onvermijdelijk. Minister Kamp heeft daarom de wettelijke grenzen voor de tariefontwikkeling bijgesteld. Deze zijn tevens getoetst door de toezichthouder op de postmarkt, de Autoriteit Consument en Markt.

De aanpassingen van de tariefruimte maken deel uit van een breder pakket aan maatregelen dat minister Kamp heeft aangekondigd in zijn brief aan de Tweede Kamer van 27 maart 2013. In deze brief schrijft de minister dat aanpassingen in het geheel van de UPD-verplichtingen en van de tariefregulering noodzakelijk zijn om de toekomst van de UPD te waarborgen.

Met een postzegelprijs van €0,60 biedt PostNL nog steeds één van de goedkoopste en kwalitatief beste 24-uurs service van West-Europa. Deze tariefstijging betekent dat een huishouden in Nederland gemiddeld € 2 per jaar meer betaalt voor post.

2013-05-31 Tabel comparison rates in Europe 2013