PostNL maakt solide resultaten bekend over derde kwartaal

Den Haag

Volledig persbericht

Highlights 3e kwartaal

 • Onderliggende omzet €1.020 miljoen (3e kwartaal 2012: €1.022 miljoen)
 • Onderliggend bedrijfsresultaat €60 miljoen (3e kwartaal 2012: €49 miljoen)
 • Onderliggend cash bedrijfsresultaat €16 miljoen (3e kwartaal 2012: €4 miljoen)
 • Nettokasstroom uit operationele en investeringsactiviteiten van €79 miljoen (3e kwartaal 2012: €(96) miljoen)

Operationele highlights 3e kwartaal

 • Volumes geadresseerde post Mail in Nederland daalden met 12,2% op vergelijkbare basis
 • Kwaliteit van bezorging steeg tot 96,6% (2e kwartaal 2013: 96,3%)
 • De volumes van Parcels stegen met 8%
 • Positieve bijdrage van International

Vooruitzichten 2013

 • De vooruitzichten voor onderliggend cash bedrijfsresultaat verhoogd naar tussen €130 miljoen en €160 miljoen (eerder: €50 miljoen - €90 miljoen)
 • De vooruitzichten voor kostenbesparingen verhoogd naar tussen €90 miljoen en €110 miljoen (eerder: €60 miljoen - €80 miljoen)
 • Blijvende focus op de implementatie van de reorganisatie; besparingen komen eerder

Toelichting van de CEO

Herna Verhagen, CEO van PostNL, licht toe: "We hebben een solide kwartaal achter de rug, waarbij met name Mail in Nederland heeft bijgedragen aan de sterke financiële resultaten. Kostenbesparingen en ook prijsverhogingen hebben een positief effect gehad op de resultaten.

De reorganisatie van Mail in Nederland begint vruchten af te werpen. De kostenbesparingen liggen voor op schema en compenseren de volumeafname in geadresseerde post.

Parcels liet opnieuw een goede volume- en omzetgroei zien. Bij International zien we volume- en omzetgroei en het segment leverde een positieve bijdrage aan het resultaat van PostNL.

Op basis van deze resultaten en voor een groot gedeelte de snelheid waarmee de kostenbesparingen worden gerealiseerd, verwachten we nu een onderliggend cash bedrijfsresultaat in 2013 van tussen €130 miljoen en €160 miljoen.

We moeten nog een aantal stappen zetten om onze vooruitzichten voor 2015 te kunnen realiseren. Met de vorderingen die we dit jaar hebben gemaakt op het gebied van operationele resultaten, prijzen, verlenging van het sociaal plan en overeenstemming over cao- en pensioenregelingen blijven we op koers om onze doelstelling voor onderliggend cash bedrijfsresultaat te realiseren."