Menu

Besluiten Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Den Haag – Vandaag heeft de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVvA) van PostNL N.V. de jaarrekening over 2013 vastgesteld. Er zal geen dividend worden uitgekeerd.

De heer Jacques Wallage is herbenoemd als lid van de Raad van Commissarissen.

Daarnaast heeft de AVvA de volgende besluiten genomen:

  • Het verlenen van kwijting aan de leden van de Raad van Bestuur voor de door hen uitgevoerde taken voor zover daarvan blijkt uit de jaarrekening 2013.
  • Het verlenen van kwijting aan de leden van de Raad van Commissarissen voor de door hen uitgevoerde taken voor zover daarvan blijkt uit de jaarrekening 2013.
  • Verlenging van de aanwijzing van de Raad van Bestuur als bevoegd orgaan tot het uitgeven van gewone aandelen tot 16 oktober 2015. Deze bevoegdheid zal zijn beperkt tot een maximum van 10% van het geplaatste kapitaal op het moment van uitgifte plus een verdere 10% van het geplaatste kapitaal op het moment van uitgifte in het geval de uitgifte plaatsvindt in het kader van een fusie of acquisitie.
  • Verlenging van de aanwijzing van de Raad van Bestuur als bevoegd orgaan tot het beperken of uitsluiten van het voorkeursrecht bij uitgifte van gewone aandelen tot 16 oktober 2015. Deze bevoegdheid zal zijn beperkt tot een maximum van 10% van het geplaatste kapitaal op het moment van uitgifte plus een verdere 10% van het geplaatste kapitaal op het moment van uitgifte in het geval de uitgifte plaatsvindt in het kader van een fusie of acquisitie.
  • Machtiging van de Raad van Bestuur tot het verkrijgen van eigen aandelen door de vennootschap tot een maximum van 10% van het geplaatste kapitaal tot 16 oktober 2015.

De relevante documenten, zoals de presentatie, de besluiten en de uitslagen van de stemmingen zullen in de komende dagen beschikbaar worden gesteld op de website van PostNL: Aandeelhoudersvergadering.