PostNL N.V. zal Ernst & Young Accountants LLP als nieuwe accountant voordragen aan AvA

Den Haag - De Raad van Commissarissen van PostNL zal voorstellen Ernst & Young Accountants LLP te benoemen als accountant van PostNL N.V. voor een eerste termijn van drie jaar, die de jaren 2016, 2017 en 2018 bestrijkt. De benoeming dient door de aandeelhouders te worden goedgekeurd tijdens de AvA in 2015.

Als gevolg van nieuwe Nederlandse regelgeving inzake de roulatie van accountantskantoor dient PostNL N.V. een nieuwe accountant te benoemen voor de controle van zijn financiële rapportages vanaf 2016. 

Om een ordelijke overdracht zeker te stellen, is besloten de selectieprocedure voor een nieuwe accountant in de eerste helft van 2014 te laten plaatsvinden. De Raad van Commissarissen heeft Ernst & Young Accountants LLP als voorkeurskandidaat geselecteerd. 

Het contract met de huidige accountant PwC loopt tot 2015 en zal volledig worden uitgediend.