PostNL en vakorganisaties bereiken definitief akkoord cao PostNL

Den Haag, 17 december 2014 – PostNL heeft met de vakorganisaties Abvakabo FNV, BVPP, CNV Publieke Zaak en VHP2 na instemming van hun leden een definitief akkoord bereikt over de cao voor PostNL. PostNL vindt de nieuwe cao een goede balans tussen de wensen van vakorganisaties en de noodzaak om kosten te beheersen. Naast salarisverhogingen in 2015 en de verhoging van de eigen bijdrage in de pensioenpremie zijn er eveneens afspraken gemaakt over aanpassing van de pensioenregeling aan nieuwe fiscale wetgeving. De looptijd van de nieuwe cao is van 1 januari 2015 tot en met 31 december 2015.

Salarisverhoging en afspraken over pensioen

  • Medewerkers ontvangen in 2015 in drie stappen een salarisverhoging. Per 1 januari 2015 gaat het om 1 procent salarisverhoging en per 1 september 2015 om 0,7 procent. Tot slot volgt nogmaals 0,7 procent per 1 december 2015. 
  • Daar staat tegenover dat de eigen bijdrage in de pensioenpremie op basis van een eerdere intentieverklaring in twee stappen omhoog gaat van 4 naar 6 procent. De eigen bijdrage zal tot en met 2017 in principe niet verder stijgen. Zie persbericht van 18 november 2014.
  • Voorts wordt het opbouwpercentage voor ouderdomspensioen verlaagd naar het nieuwe wettelijke maximum van 1,875%. Zie persbericht van 18 november 2014.
  • PostNL verhoogt het nabestaandenpensioen van 60 naar 63 procent van het ouderdomspensioen. Zie persbericht van 18 november 2014.
Deze cao is voor vrijwel alle medewerkers van Pakketten, Productie, Commercie en het hoofdkantoor. Postbezorgers en zaterdagbestellers hebben hun eigen arbeidsvoorwaarden.