PostNL neemt kennis van ontwerpbesluit ACM

19 december 2014 – PostNL heeft vandaag kennisgenomen van het ontwerpbesluit van de Autoriteit Consument en Markt (ACM) naar aanleiding van het onderzoek naar de postmarkt. ACM stelt in het ontwerpbesluit dat PostNL regionale postvervoerders voor zakelijke post toegang moet blijven geven tot zijn netwerk.

PostNL heeft te maken met sterk dalende volumes in de postmarkt. Digitale media zoals e-mail, online advertising en internetbankieren vormen concurrentie voor briefpost. De postmarkt is dus onderdeel van een brede communicatiemarkt waarbinnen PostNL meent geen dominante marktpartij te kunnen zijn.
PostNL doet zijn uiterste best om het postvervoer in Nederland betrouwbaar, bereikbaar en betaalbaar te houden, ondanks de structurele daling van de volumes in de postmarkt. Ook op de lange termijn.
PostNL zal bij het bestuderen van het ontwerpbesluit mede beoordelen hoe het rekening houdt met zijn visie op de communicatiemarkt en het genoemde streven naar toekomstbestendig postvervoer in Nederland. PostNL heeft zes weken de tijd om te reageren op het ontwerpbesluit. Na beoordeling van deze reactie en eventuele reacties van andere marktpartijen zal ACM een definitief besluit nemen.