Menu

Solide performance PostNL door belangrijke stappen in 2013

Den Haag
Volledig persbericht pdf [452 kB]

Highlights 4e kwartaal 2013

  • Onderliggende omzet stabiel ten opzichte van vorig jaar op €1.214 miljoen
  • Onderliggend cash bedrijfsresultaat ten opzichte van vorig jaar gestegen met 21% tot €81 miljoen

Belangrijke stappen in 2013

  • Onderliggend cash bedrijfsresultaat ten opzichte van vorig jaar gestegen met 9% tot €141 miljoen
  • Kostenbesparingen en prijsverhogingen compenseerden ruimschoots volumeafname
  • Kwaliteit steeg naar 95,9% van 93,9%
  • Aanhoudende groei bij Parcels en International
  • Nieuwe pensioenregeling leidt tot lagere pensioenbetalingen en limitering van bijstortverplichtingen
  • Nettoschuld daalde met €426 miljoen naar €798 miljoen; met name door verkoop deel van belang in TNT Express
  • Vooruitzichten voor 2015 voor onderliggende cash bedrijfsresultaat zijn inclusief effect van €20 miljoen door wijzigingen in verslaglegging voor joint ventures/Verenigd Koninkrijk en €20 miljoen van bedrijfsontwikkelingen bij Parcels

Toelichting van de CEO

Herna Verhagen, CEO van PostNL, licht toe: "In 2013 hebben we belangrijke stappen gezet voor de toekomst van ons bedrijf. Ons onderliggend cash bedrijfsresultaat was €141 miljoen, in lijn met onze vooruitzichten. Dit is een solide resultaat in een jaar vol uitdagingen.

Het hervatten van de reorganisatie bij Mail in Nederland, zoals in februari 2013 aangekondigd, pakte zeer goed uit en leverde meer en sneller besparingen op dan verwacht. Tegelijkertijd realiseerden we een bezorgingskwaliteit van 95,9%, vergeleken met 93,9% in 2012. De toegenomen kwaliteit leidde tot een verbeterde klanttevredenheid. De €95 miljoen aan kostenbesparingen en het effect van prijsverhogingen compenseerden ruimschoots de hoger dan verwachte daling in de volumes geadresseerde post (onderliggend 11,6% in 2013).

Parcels liet een goede groei zien met een toename van het onderliggende volume van 6,7%. We hebben verdere voortgang gemaakt met de implementatie van de nieuwe logistieke infrastructuur (NLI). 14 van de geplande 18 depots zijn nu operationeel en verwerken bijna 80% van ons volume. Bij International zagen we volume- en omzetgroei en het segment leverde een positieve bijdrage aan de resultaten van PostNL.

We hebben ook onze financiële positie versterkt door de implementatie van ons kostenbesparingsprogramma, prijsverhogingen en de nieuwe pensioenregeling. De solide resultaten waren ook zichtbaar in onze nettokasstroom uit operationele en investeringsactiviteiten (€32 miljoen ten opzichte van €(212) miljoen vorig jaar) die, samen met de verkoop van een deel van ons belang in TNT Express, heeft bijgedragen aan een reductie van onze nettoschuld.

2013 was een succesvol jaar dat we hebben afgesloten met een meer solide financiële basis en een grotere betrokkenheid bij onze medewerkers, waarbij we hebben bewezen dat we in staat zijn om ons aan te passen aan uitdagende marktomstandigheden.

Onze focus blijft gericht op het aanpassen van onze postactiviteiten om de winstgevendheid vast te houden. Dit is noodzakelijk omdat we verwachten dat de volumedaling van de geadresseerde post de komende jaren tussen 9% en 12% zal liggen. Deze volumedaling zal worden gecompenseerd door een combinatie van prijsverhogingen en kostenbesparingen. We hebben onze doelstelling voor kostenbesparingen voor 2017 met €75 miljoen verhoogd. We verwachten dit te kunnen realiseren zonder extra personele consequenties boven de totale bandbreedte van de 2.700 tot 3.500 FTE in totaal die in februari vorig jaar is gecommuniceerd.

Bij Parcels blijven we ons richten op groei om zo volledig te profiteren van de groei in de e-commercemarkt. Dit betekent verdere uitbreiding van onze diensten, zoals avondbezorging, om te voldoen aan de toegenomen wensen van de consument. Veranderingen in de subcontracting mix en operationele ontwikkelingen zullen naar verwachting invloed hebben op de marge bij Parcels.

In 2014 is ons doel om een onderliggend cash bedrijfsresultaat van €180 miljoen tot €220 miljoen te realiseren, wat een belangrijke stap is naar onze aangepaste doelstellingen voor 2015; een duidelijke stap vooruit ten opzichte van de gerapporteerde €141 miljoen in 2013. Ons doel is winstgevende groei bij Parcels en International en we zullen bij Mail in Nederland sturen op duurzame winstgevendheid in cash, alles met een focus op herstel van het dividend in contanten in 2016."