Menu

Nederlands meest markante vuurtorens geëerd in speciale postzegelserie

Den Haag – De 25 meest markante Nederlandse vuurtorens worden in het jubileumjaar 2014 in het zonnetje gezet met een unieke postzegelserie. De vuurtoren van Texel bestaat dit jaar 150 jaar en de vuurtoren van Marken zelfs 175 jaar. Het eerste velletje postzegels met daarop een afbeelding van 'Het Paard van Marken' werd eerder vandaag door Ard Korporaal van PostNL uitgereikt aan de huidige bewoonster van de vuurtoren Liliane Spijker.

Aan de Nederlandse kust zijn nog een aanzienlijk aantal vuurtorens te bewonderen. De oudste, de Brandaris op Terschelling, stamt uit 1594 en zal ook een eigen postzegelvel krijgen. De Westertoren, de vuurtoren die jarenlang op het bankbiljet van 250 gulden prijkte, krijgt ook een postzegel. De postzegelserie brengt hiermee een hommage aan een aantal iconen aan de Nederlandse kust.

De postzegelserie Nederlandse Vuurtorens bestaat uit 25 verschillende postzegelvellen. Als eerste verschijnen de postzegels van het Paard van Marken. Dit postzegelvel en gratis bewaarblad zijn, zolang de voorraad strekt, verkrijgbaar bij PostNL Postkantoren, Bruna en via www.collectclub.nl. De geldigheidstermijn voor de frankering is onbepaald. De complete serie van 25 Nederlandse vuurtorens is alleen verkrijgbaar via een abonnement en heeft een oplagelimiet van 5.000 exemplaren.

2014-01-08 Overhandiging postzegels vuurtorens 2014-01-08 Postzegels vuurtorens