Menu

Online bestedingen groeien met 8,5% naar € 10,6 miljard

Bijna 100 miljoen online orders in 2013 І Hogere groei online bestedingen verwacht in 2014

In 2013 hebben Nederlanders € 10,6 miljard besteed aan aankopen via internet. Dat is 8,5% meer dan de online consumentenbestedingen in 2012. Hiermee blijft de omzet van de online shopping markt doorgroeien. Dit blijkt uit de, het halfjaarlijkse, door PostNL gesponsorde onderzoek van Blauw Research naar online consumentenbestedingen. Het onderzoek wordt geijkt aan het retailpanel van GfK en uitgevoerd in opdracht van Thuiswinkel.org, de belangenvereniging van bijna 2.100 webwinkels in Nederland.

Ed Nijpels, voorzitter Thuiswinkel.org: "Online aankopen doen wordt steeds meer een gewoonte voor de consument. Als belangenvereniging richten wij nu onze pijlen op het verbeteren van de markt. Met nieuwe initiatieven proberen wij onze leden en de hele e-commerce markt net die extra boost te geven, zodat zij ook toekomstbestendig zijn. Een voorbeeld is het onderzoeks- en actieprogramma Shopping2020, waarin wij hebben onderzocht hoe de consument shopt in 2020. Door praktische tips te geven aan retailers kunnen zij de markt een stap voor blijven. Met als doel natuurlijk deze groei door te blijven zetten".

Online bestellingen groeien met 11% naar 100 miljoen

Net als in 2012 is de toename van het aantal bestellingen de belangrijkste drijfveer van de omzetgroei. Consumenten hebben afgelopen jaar in totaal bijna 100 miljoen orders geplaatst via internet. Dat is 11% meer dan in het jaar ervoor. Gerrit Mastenbroek, Directeur PostNL Pakketten: "De consument krijgt meer en meer invloed op het online aankoopproces, zeker wat betreft bezorging van zijn bestelling." Online kopers deden gemiddeld 9 bestellingen per persoon in 2013. In 2012 lag dit aantal op 8 online bestellingen. Frank Sibbel, Managing Partner Blauw Research: "Waar een online bestelling vroeger nog bijzonder was, is online bestellen voor consumenten 'gewoon' geworden. Zij bestellen vaker via internet en ook voor kleinere bedragen." Gemiddeld kostte een bestelling € 109 in 2013, terwijl dit vorig jaar nog €111.

10,8 miljoen Nederlanders kopen online

Afgelopen jaar hebben 10,8 miljoen Nederlanders een aankoop gedaan via internet. Dit is iets meer dan vorig jaar (+2%). De aanwas van nieuwe online kopers vlakt wel af. Het zijn vooral ervaren online shoppers die steeds meer online kopen.

Omzetgroei vooral uit verkoop producten

Net als afgelopen jaren komt de omzetgroei vooral uit de online verkoop van producten, zoals kleding, tablets en speelgoed. De omzet uit de verkoop van producten is met 12% gestegen ten opzichte van 2012. Het segment Speelgoed (+27% naar € 105 miljoen) is opnieuw het sterkst stijgende segment van de online shopping markt, gevolgd door Muziek (+19% naar € 123 miljoen). Ook de grootste productsegmenten Telecom (+16% naar € 1,5 miljard) en Kleding (+16% naar € 850 miljoen) blijven het goed doen en stijgen sterker dan de totale online markt. De omzet uit de online verkoop van diensten stijgt minder hard (+5%). Dit komt onder andere door de relatief lage omzetgroei van het segment Reizen (+2%). Reizen blijft wel het grootste segment van de online shopping markt met een omzet van € 3,9 miljard.

Opnieuw groei in 2014

De markt voor online consumentenbestellingen blijft verder doorgroeien. De groei wordt enerzijds veroorzaakt door een verdere groei van het mobiele kanaal. Consumenten zijn door het toenemend gebruik van smartphones en tablets steeds vaker en meer online. Ruim 2 miljoen Nederlanders kopen al via smartphone en tablet en dat aantal stijgt sterk. Het aandeel van mobile commerce (m-commerce) van de totale online omzet zal steeds verder toenemen. Anderzijds vervagen de grenzen tussen on- en offline kanalen. Consumenten kunnen steeds makkelijker switchen tussen kanalen. 's Morgens oriënteren op de smartphone, 's middags op kantoor verder zoeken en 's avonds op de tablet de bestelling plaatsen die af te halen is in de winkel. Het online kanaal zal hierdoor steeds makkelijker en vaker worden ingezet. De groei zal daarnaast wederom uit bestaande kopers komen, die steeds meer en vaker online aankopen, ook in de relatief nieuwe categorieën zoals Fietsen en Optiek.

In 2014 zal de groei van de online shopping markt weer toenemen ten opzichte van 2013, vanwege het stijgende consumentenvertrouwen en de groeiende economie. Over het hele jaar groeien de online consumentenbestedingen naar verwachting tussen 9% en 10% naar bijna € 12 miljard.

Opzet Thuiswinkel Markt Monitor:

Online kopen via internet wordt in dit onderzoek gedefinieerd als consumentenaankopen van producten/diensten voor privédoeleinden bij bedrijven (B2C), waarbij de bestelling van de producten via internet (online) heeft plaatsgevonden, niet per se de betaling. Online bestedingen voor zakelijke doeleinden (B2B), online verkopen van consumenten onderling (C2C) en het aankopen van aandelen en telebankieren worden niet tot online shopping gerekend.

De cijfers komen tot stand door middel van het verzamelen van verkoopcijfers in samenwerking met Thuiswinkel.org en een groot aantal online retailers waaronder de leden van Thuiswinkel.org. Door crosschecking via een online en telefonisch consumentenonderzoek (n=2000) vindt kalibratie van de marktcijfers plaats waarmee betrouwbare uitspraken kunnen worden gedaan over de totale online shoppingmarkt. De cijfers worden sinds 2009 geijkt aan het retailpanel van GfK op basis van verkoopgegevens van ruim 3500 retailorganisaties.

In de rapportage Thuiswinkel Markt Monitor 2013 staat meer gedetailleerde informatie over onder andere de ontwikkelingen in de markt, de verschillende marktsegmenten, de betaalmethoden en de consumentenprofielen. Naast deze marktcijfers wordt tevens de bekendheid en waardering gemeten van de belangrijkste online webwinkels binnen verschillende marktsegmenten.

De Thuiswinkel Markt Monitor wordt gesponsord door PostNL. PostNL is sinds januari 2009 hoofdsponsor van de Thuiswinkel Markt Monitor en maakt het mogelijk dat alle leden van Thuiswinkel.org een gratis exemplaar van de Thuiswinkel Markt Monitor ontvangen.