PostNL bereikt principeakkoord cao met vakorganisaties

Den Haag – PostNL heeft vandaag met de vakorganisaties een principeakkoord bereikt over de cao voor PostNL.

De belangrijkste afspraken uit dit principeakkoord met de vakorganisaties Abvakabo FNV, BVPP, CNV Publieke Zaak en VHP2 zijn als volgt:

  • Medewerkers ontvangen een salarisverhoging van 0,5 procent per 1 april 2013.
  • Over 2013 ontvangen de medewerkers een eenmalige uitkering van 1 procent.
  • Per 1 januari 2014 geldt een salarisverhoging van 2,1 procent.
  • Per 1 juli 2014 volgt een salarisverhoging van 0,5 procent.
  • Om de pensioenen betaalbaar te houden verhoogt PostNL per 1 januari 2014 de eigen bijdrage van de medewerkers die nu twee procent betalen naar vier procent.
  • Vanaf 1 juli 2014 wordt de toelage voor werken op zaterdag voor medewerkers van Productie verlaagd naar 30 procent in plaats van de huidige 40 procent. Vanaf 31 december 2014 wordt dit percentage 20 procent.
  • Daarnaast hebben postbodes dit jaar de gelegenheid te kiezen voor een 60+ deeltijdarrangement.

De cao voor PostNL en die van PostNL Pakketten worden samengevoegd in de nieuwe gedifferentieerde cao. Postbezorgers en zaterdagbestellers behouden hun eigen cao. De cao heeft een looptijd van 1 april 2013 tot en met 31 december 2014. De vakorganisaties leggen dit principeakkoord voor aan hun leden. De verwachting is dat de uitkomst rond 1 juli duidelijk zal zijn.

Dit principeakkoord draagt bij aan het bereiken van een gezonde en solide toekomst van PostNL. Inspelen op de groeiende activiteiten in ons pakkettenbedrijf en dalende postvolumes is essentieel, waarbij een passende cao van groot belang is. Dit principeakkoord biedt deze passende cao en ondersteunt PostNL daarbij in zijn doelstellingen voor de toekomst.