PostNL en vakorganisaties bereiken principeakkoord cao PostNL

Den Haag, 18 november 2014 – PostNL heeft gisteren met de vakorganisaties Abvakabo FNV, BVPP, CNV Publieke Zaak en VHP2 een principeakkoord bereikt over de cao voor PostNL. Hierin staan naast salarisverhogingen in 2015 en de verhoging van de eigen bijdrage in de pensioenpremie eveneens afspraken over aanpassing van de pensioenregeling aan nieuwe fiscale wetgeving.

Salarisverhoging

Medewerkers ontvangen in 2015 drie maal een salarisverhoging. Per 1 januari 2015 gaat het om 1 procent salarisverhoging en per 1 september 2015 om 0,7 procent. Tot slot volgt nogmaals 0,7 procent salarisverhoging per 1 december 2015.

Afspraken over pensioen

  • Het opbouwpercentage voor ouderdomspensioen wordt verlaagd naar het nieuwe wettelijke maximum van 1,875 procent. Deze wettelijke verlaging is het gevolg van het feit dat de pensioenleeftijd inmiddels is verhoogd naar 67 jaar. Een werknemer heeft hierdoor meer tijd om pensioen op te bouwen.
  • PostNL verhoogt het nabestaandenpensioen van 60 procent naar 63 procent van het ouderdomspensioen. De financiering hiervan komt grotendeels uit het vervallen van de Anw-hiaatverzekering. 
  • De eigen bijdrage in de pensioenpremie gaat op basis van een eerdere intentieverklaring omhoog van 4 naar 6 procent in twee stappen. Per 1 september 2015 betekent dit 1 procent verhoging en per 1 december 2015 volgt de tweede verhoging van 1 procent. Daarbij is de afspraak gemaakt dat de eigen bijdrage tot en met 2017 in principe niet verder stijgt.

Herna Verhagen, CEO van PostNL merkt op: “Dit principeakkoord vormt een goede balans tussen de wensen van de vakorganisaties, de noodzakelijke aanpassingen volgend uit de nieuwe fiscale pensioenwetgeving per 1 januari aanstaande en de noodzaak om onze kosten te beheersen. De gemaakte afspraken houden een beperkte stijging van kosten in en dragen daarmee bij aan een gezonde en solide toekomst van PostNL.”

Looptijd

De looptijd van de nieuwe cao is van 1 januari 2015 tot en met 31 december 2015. Deze cao is voor vrijwel alle medewerkers van Pakketten, Productie, Commercie en het hoofdkantoor. Postbezorgers en zaterdagbestellers hebben hun eigen arbeidsvoorwaarden.
De vakorganisaties leggen dit principeakkoord voor aan hun leden. De verwachting is dat de uitkomst rond medio december bekend is.