PostNL maakt solide resultaten bekend over derde kwartaal

Den Haag
Volledig persbericht

Financiële highlights 3e kwartaal 2014

  • Omzet steeg naar €988 miljoen (3e kwartaal 2013: €969 miljoen) 
  • Onderliggend cash bedrijfsresultaat steeg naar €34 miljoen (3e kwartaal 2013: €17 miljoen) 
  • Belastingafdracht van €65 miljoen met betrekking tot voorgaande jaren (3e kwartaal 2013: teruggave van €73 miljoen) had invloed op nettokasstroom uit operationele en investeringsactiviteiten

Operationele highlights 3e kwartaal 2014

  • Volume geadresseerde post van Mail in Nederland daalde met 11,1%
  • Hoge kwaliteit van 97,1% 
  • Vlotte uitvoering van reorganisatieplannen resulteerde in kostenbesparingen van €25 miljoen
  • Volume bij Pakketten groeide met 8,1% als gevolg van sterke e-commerce markt
  • Aankondiging nieuwe posttarieven in 2015

Vooruitzichten 2014

PostNL blijft op koers voor onderliggend cash bedrijfsresultaat voor geheel 2014 van tussen de €260 en €290 miljoen (exclusief activiteiten in het Verenigd Koninkrijk).

Toelichting van de CEO

Herna Verhagen, CEO van PostNL: “De structurele verbetering van de operationele resultaten van PostNL was dit kwartaal duidelijk zichtbaar. Onze resultaten verbeterden vooral dankzij sterke kostenbesparingen, de prijsverhogingen bij Mail in Nederland en lagere uitgaven voor pensioenen en reorganisaties. Het volume briefpost van Mail in Nederland daalde met 11,1%. Kostenbesparingen blijven noodzakelijk om de voortdurende volumedaling van Mail in Nederland te compenseren.

Bij Pakketten was er een gezonde groei in volume en omzet. Een verdere verbetering van de operationele efficiency werd teniet gedaan door hogere kosten van de onderaannemers en initiële kosten voor de uitbreiding van ons dienstenaanbod met vernieuwingen zoals de aanstaande uitrol van negen pakkettenautomaten. International liet een omzetgroei zien, maar de concurrerende markt in Duitsland had invloed op onze resultaten. We zijn bezig met verdere maatregelen om de winstgevendheid te verbeteren.

  Als ik kijk naar wat we dit jaar tot dusver hebben bereikt en rekening houdend met het feit dat het vierde kwartaal doorgaans sterk is, heb ik er vertrouwen in dat we goed op weg zijn om het onderliggende cash bedrijfsresultaat, zoals genoemd in onze vooruitzichten voor heel 2014, van tussen de €260 miljoen en €290 miljoen te realiseren.”