Nieuwe tarieven PostNL

Den Haag, 7 oktober 2014 – PostNL kondigt nieuwe posttarieven aan voor 2015. Deze nieuwe tarieven zijn getoetst door de toezichthouder op de postmarkt, de Autoriteit Consument & Markt (ACM) en vallen binnen de tariefruimte.

Met ingang van 1 januari 2015 gelden voor het versturen van brieven in het binnen- en buitenland de volgende tarieven:

  • basistarief voor brieven in Nederland: € 0,69
  • basistarief voor brieven met buitenlandse bestemming: € 1,15
  • basistarief frankeermachines voor brieven in Nederland: € 0,61

Ook de tarieven in de zakelijke markt stijgen.

Het basistarief voor de verzending van een pakket blijft ongewijzigd. Het tarief van de Decemberzegel is dit jaar € 0,59.

Het postvolume blijft dalen door het toenemende gebruik van e-mail, social media en andere elektronische communicatiemiddelen. Om ook op termijn betrouwbare postdiensten te kunnen blijven verzorgen, zijn maatregelen nodig, zoals kostenbesparingen en reorganisaties door PostNL, maar ook tariefverhoging.

Omdat ACM de definitieve tariefruimte voor 2015 nog niet heeft bepaald, geldt op dit moment een wettelijke overgangsregeling. ACM verwacht in november 2014 de definitieve tariefruimte vast te stellen.