Besluiten Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Den Haag, 14 april 2015 – Vandaag heeft de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVvA) van PostNL N.V. de jaarrekening over 2014 vastgesteld. Er zal geen dividend worden uitgekeerd.

Mevrouw Menssen en de heer Boersma zijn herbenoemd als leden van de Raad van Commissarissen. Verder is Ernst & Young Accountants LLP per 2016 benoemd als accountant van de vennootschap.

Na afloop van de vergadering heeft de Raad van Commissarissen mevrouw Verhagen en de heer Bos herbenoemd als leden van de Raad van Bestuur.

Daarnaast heeft de AVvA de volgende besluiten genomen:

  • Het verlenen van kwijting aan de leden van de Raad van Bestuur en aan de leden van de Raad van Commissarissen voor de door hen uitgevoerde taken voor zover daarvan blijkt uit de jaarrekening 2014 of aan de algemene vergadering van aandeelhouders bekend is gemaakt.
  • Verlenging van de aanwijzing van de Raad van Bestuur als bevoegd orgaan tot het uitgeven van gewone aandelen tot 14 oktober 2016. Deze bevoegdheid zal zijn beperkt tot een maximum van 10% van het geplaatste kapitaal op het moment van uitgifte plus een verdere 10% van het geplaatste kapitaal op het moment van uitgifte in het geval de uitgifte plaatsvindt in het kader van een fusie of acquisitie.
  • Verlenging van de aanwijzing van de Raad van Bestuur als bevoegd orgaan tot het beperken of uitsluiten van het voorkeursrecht bij uitgifte van gewone aandelen tot 14 oktober 2016. Deze bevoegdheid zal zijn beperkt tot een maximum van 10% van het geplaatste kapitaal op het moment van uitgifte plus een verdere 10% van het geplaatste kapitaal op het moment van uitgifte in het geval de uitgifte plaatsvindt in het kader van een fusie of acquisitie.

De relevante documenten, zoals de presentatie, de besluiten en de uitslagen van de stemmingen zullen in de komende dagen beschikbaar worden gesteld op de website van PostNL.