PostNL sluit een € 400 miljoen multicurrency revolving kredietfaciliteit af

Den Haag, 10 april 2015 – PostNL heeft een € 400 miljoen multicurrency revolving kredietfaciliteit afgesloten met een looptijd van 5 jaar en tweemaal de optie tot verlenging met een jaar.

Deze faciliteit vervangt de huidige € 570 miljoen multicurrency revolving kredietfaciliteit, welke zou aflopen in 2016. Gebruikmakend van de huidige gunstige marktcondities heeft PostNL de beschikbaarheid van toekomstige financiering veilig gesteld tegen geactualiseerde voorwaarden en lagere kosten, in lijn met zijn financiële beleid.

De faciliteit kan gebruikt worden voor algemene financieringsdoeleinden.