Menu

Solide resultaten 2e kwartaal, verwachting voor gehele jaar 2015 herbevestigd

Den Haag
Volledig persbericht

Financiële highlights 2e kwartaal 2015*

 • Omzet stabiel op €824 miljoen (2e kwartaal 2014: €827 miljoen) 
 • Onderliggend cash bedrijfsresultaat toegenomen tot €65 miljoen (2e kwartaal 2014: €58 miljoen) 
 • Nettokasstroom uit operationele en investeringsactiviteiten €(57) miljoen (2e kwartaal 2014: €4 miljoen) 
 • Geconsolideerd eigen vermogen verbeterd tot €(357) miljoen (ultimo 1e kwartaal 2015: €(574) miljoen)

Operationele highlights 2e kwartaal 2015

 • Volume geadresseerde post daalde met 11,2% (gecorrigeerd voor werkdagen en verkiezingen: 9,1%) 
 • Kostenbesparing van €22 miljoen gerealiseerd 
 • Volume Pakketten groeide met 7,1% 
 • Belangrijke stap gezet naar een duurzaam bezorgmodel 
 • Verbetering resultaten International

Discontinued operations 2e kwartaal 2015

 • Overeenkomst over belangrijkste punten management buy-out Whistl; Verenigd Koninkrijk gerapporteerd als discontinued operations

Vooruitzichten 2015 herbevestigd

 • Onderliggend cash bedrijfsresultaat voor dit jaar naar verwachting tussen €280 miljoen en €320 miljoen

CEO statement 

Herna Verhagen, CEO van PostNL: “Over het geheel genomen versterken de resultaten van het tweede kwartaal de basis om de outlook voor het gehele jaar te realiseren. We herbevestigen dat het tweede halfjaar beter zal zijn dan vorig jaar, mede door de extra werkdagen in het laatste kwartaal en de fasering in kostenbesparingen en volumes. We blijven op koers om onze outlook voor 2015 te realiseren. 

Ik begin graag met het samenvatten van de recente ontwikkelingen. Met het Pakkettenbedrijf hebben we een belangrijke stap gezet naar een sociaal en concurrerend bezorgmodel door alle zelfstandige pakketbezorgers aan te bieden om bij ons in dienst te treden of ondernemer te blijven tegen een hogere vergoeding. In het Verenigd Koninkrijk hebben wij met het management van Whistl overeenstemming bereikt over de belangrijkste voorwaarden voor een management buy-out. 

Dan nu terug naar onze resultaten. Bij Mail in Nederland compenseerden tariefverhogingen en kostenbesparingen deels de volumedaling. Pakketten zette de solide prestaties voort met een volumegroei van 7%, geholpen door groei van de internationale volumes. Het resultaat van International, nu gerapporteerd zonder het Verenigd Koninkrijk, verbeterde verder, voornamelijk door betere prestaties van Duitsland. De strategische heroriëntatie van onze Duitse en Italiaanse activiteiten loopt. We zijn tevreden met de verdere verbetering van onze financiële positie. De netto kasstroom uit operationele en investeringsactiviteiten ontwikkelde zich in lijn met onze verwachtingen. Daarnaast hebben we de Eurobond die in juni afliep volledig uit onze kaspositie afgelost. Het geconsolideerde eigen vermogen profiteerde van zowel de waardevermeerdering van ons belang in TNT Express als van de gestegen rentestand. 

Op 3 november 2015 zal onze strategy update plaatsvinden. We zullen dan onze visie op de verwachte bedrijfsontwikkelingen presenteren, met een outlook voor de komende jaren.”

* De resultaten van het Verenigd Koninkrijk worden gerapporteerd als discontinued operations en worden daarom niet meegenomen in de geconsolideerde resultaten; de vergelijkende cijfers zijn aangepast. Daarnaast zijn de vergelijkende cijfers over 2014 aangepast voor de overgang van Cendris customer contact van PostNL Other naar Mail in NL.