Menu

Definitief akkoord nieuw sociaal plan PostNL

2 december 2015 – PostNL heeft met vakorganisaties FNV Publiek Belang, Bond van Post Personeel, CNV Publieke Diensten en VHP2 na instemming van hun leden een definitief akkoord bereikt over een nieuw sociaal plan. Hierin staan afspraken die gelden bij reorganisaties van PostNL. Het sociaal plan geldt voor alle medewerkers die vallen onder de cao van PostNL. Het gaat in op 1 januari 2016 en loopt tot en met 31 december 2020.

Herna Verhagen, ceo van PostNL: “Het sociaal ‎plan heeft een looptijd van 5 jaar. Tezamen met de vakorganisaties is gekozen voor een aanpak op maat. Medewerkers kunnen met dit nieuwe sociaal plan de keuze maken die past bij hun eigen situatie.” 

De belangrijkste afspraken zijn:

Begeleiding door Mobility 

Om kansrijk te blijven voor de arbeidsmarkt kunnen medewerkers van PostNL vrijwillig gebruik maken van de begeleiding door Mobility, het mobiliteitsprogramma van PostNL. Medewerkers die overcompleet worden, kunnen kiezen voor een intensievere begeleiding van werk naar werk. 

Fasemodel 

Met de vakorganisaties is een fasemodel afgesproken, met daarbij verschillende keuzes voor medewerkers. De medewerker die snel besluit om het dienstverband te beëindigen krijgt een hogere vergoeding. Dit kan oplopen tot 5 maandinkomens extra, ten opzichte van de medewerker die later vertrekt. Medewerkers ontvangen bij ontslag minimaal de wettelijke transitievergoeding. 

Menukaart pensioengerechtigden 

Voor pensioengerechtigde medewerkers (van 60 jaar en ouder) is een zogenaamde ‘menukaart’ samengesteld, waarmee zij extra mogelijkheden hebben om eerder met pensioen te gaan. Het management bepaalt wanneer, voor welke groep medewerkers en voor hoe lang deze mogelijkheden worden opengesteld.