Menu

PostNL bestrijdt besluit ACM

Den Haag, 11 december 2015 – ACM heeft vandaag een besluit gepubliceerd waardoor PostNL verplicht wordt concurrenten inzicht te geven in de zakelijke tarieven en voorwaarden. Andersom krijgt PostNL dat inzicht niet, waardoor de concurrentie altijd een voorsprong heeft op PostNL in het bieden van tarieven en voorwaarden aan klanten. Daarmee ontstaat er een ongelijk speelveld en komt op termijn het gemeenschappelijke belang om het postvervoer voor alle Nederlanders betrouwbaar en bereikbaar te houden in gevaar. PostNL heeft bezwaar gemaakt tegen het besluit.

PostNL is transparant. Maar informatieverstrekking aan concurrenten kent wel als logische grens het waarborgen van gezonde concurrentie. In een eerder besluit werd PostNL verplicht zijn tarieven en kortingen voor 24 uurspost te publiceren aan andere postvervoerders. Door het nieuwe besluit krijgen zij nu ook inzicht in de overige tarieven en voorwaarden die PostNL aan zijn zakelijke klanten aanbiedt. Andersom krijgt PostNL dat inzicht niet.

De volumes op de postmarkt in Nederland dalen door substitutie naar digitale media. PostNL wil het postvervoer voor alle Nederlanders betrouwbaar en bereikbaar houden, ook op de lange termijn. Daar horen zorgvuldige spelregels bij die gezonde concurrentie waarborgen.

Eerder heeft PostNL aangekondigd te verwachten dat de financiële impact voor PostNL van een recent aantal besluiten van ACM en de mogelijke maatregelen die ACM kan nemen over aanmerkelijke marktmacht PostNL over een periode van 3 tot 4 jaar kan oplopen tot 30 miljoen - 50 miljoen euro op jaarbasis. PostNL verwacht dat de financiële impact van dit nieuwe besluit van ACM over transparantie van de tarieven van PostNL binnen deze bandbreedte valt.

PostNL heeft ernstige bezwaren tegen het besluit van ACM en heeft daarom ook bezwaar gemaakt. Het besluit noodzaakt PostNL hieraan uitvoering te geven. Hierdoor vervalt de last onder dwangsom.