Menu

PostNL start betaling van onvoorwaardelijke bijstortverplichting aan pensioenfonds om rentelasten te verminderen

Den Haag, 22 december 2015 – PostNL zal beginnen met het betalen van de onvoorwaardelijke bijstortverplichting aan het PostNL pensioenfonds. PostNL zal een eerste storting doen van €32 miljoen in december 2015. De resterende vier betalingen zullen in de volgende jaren worden voldaan.

In december 2013 is PostNL met het PostNL pensioenfonds en de vakbonden een onvoorwaardelijke bijstortverplichting in het PostNL pensioenfonds overeengekomen. Deze verplichting zal in vijf gelijke termijnen worden voldaan en wordt betaalbaar vanaf het moment dat PostNL dividend uitkeert, maar uiterlijk tien jaar nadat de overeenkomst is aangegaan. De omvang van de verplichting bedroeg €161 miljoen per einde van het derde kwartaal 2015. 

Op basis van de huidige liquiditeitspositie van PostNL en de rente die PostNL verschuldigd is over de onvoorwaardelijke bijstortverplichting ten opzichte van de opbrengst op de liquide middelen van PostNL, is PostNL met het pensioenfonds overeengekomen de betaling van de onvoorwaardelijke bijstortverplichting naar voren te halen. 

De betalingen zullen worden geboekt als onderliggende (cash) items voor het onderliggende (cash) bedrijfsresultaat en als zodanig heeft het geen impact op het verwachte onderliggende cash bedrijfsresultaat voor 2015 en daarna. De betalingen zelf raken ons geconsolideerde eigen vermogen niet.