Menu

Sterke prestaties in 2014 vormen stevige basis voor 2015

Den Haag
Full press release

Financiële highlights 4e kwartaal 2014

 • De omzet steeg met 4% tot € 1.214 miljoen (4e kwartaal 2013: €1.167 miljoen)
 • Het onderliggende cash bedrijfsresultaat steeg met 45% naar €122 miljoen (4e kwartaal 2013: €84 miljoen)
 • Netto kasstroom uit operationele en investeringsactiviteiten van €172 miljoen (4e kwartaal 2013: €96 miljoen, gecorrigeerd voor opbrengsten gedeeltelijke verkoop van TNT Express en impact van terugkopen obligaties)

Goede voortgang in boekjaar 2014

 • Ons onderliggende cash bedrijfsresultaat is gestegen naar €293 miljoen
 • Kostenbesparingen en prijsverhogingen compenseerden ruimschoots de volumedaling van Mail in Nederland
 • De bezorgkwaliteit steeg van 95,8% naar 96,7%
 • Doorzettende groei van Pakketten met resultaten in lijn met de verwachtingen
 • Nieuwe pensioenovereenkomst resulteerde in lagere pensioenuitgaven
 • De netto kasstroom uit operationele en investeringsactiviteiten nam toe tot €124 miljoen
 • De netto schuld daalde naar €683 miljoen

Vooruitzichten 2015*

 • Het onderliggende cash bedrijfsresultaat voor dit boekjaar zal naar verwachting tussen de €280 en €320 miljoen liggen
  *De Outlook voor 2015 is excl. de bijdrage van onze activiteiten in het Verenigd Koninkrijk omdat we uitgaan van een positieve afronding van de joint venture met LDC.

CEO statement

Herna Verhagen, CEO van PostNL: “Onze prestaties in 2014 laten duidelijk zien dat onze organisatie in staat is om zich aan een veranderende omgeving aan te passen. Ons onderliggende cash bedrijfsresultaat steeg in het afgelopen jaar aanzienlijk. Dit heeft bijgedragen aan een betere netto kasstroom uit operationele en investeringsactiviteiten en een lagere netto schuld. Deze resultaten vormen een stevige basis om onze doelen voor 2015 te realiseren.

De continue verbetering van onze Mail activiteiten heeft een kostenbesparing van € 127 miljoen opgeleverd. Samen met de prijsverhogingen heeft dit de volumedaling van 10,7% voor briefpost in Nederland in 2014 ruimschoots gecompenseerd. Tegelijkertijd zijn ook onze bezorgkwaliteit en klanttevredenheid verbeterd, net als de medewerkersbetrokkenheid.

Pakketten liet met een volumestijging van 8,8% een goede groei zien. Deze groei is naast meer operationele efficiëntie de voornaamste motor achter deze verbeterde prestaties. De kosten voor onderaannemers zijn in lijn met onze verwachtingen gestegen. We blijven investeren in het uitbreiden van onze diensten, zoals bezorging op zondag en in de avonduren, en de uitrol van pakketautomaten. Bij International zagen we volume- en omzetgroei en het segment leverde een positieve bijdrage aan de resultaten van PostNL, hoewel het onderliggende cash bedrijfsresultaat lager was dan het jaar ervoor.

In 2015 blijven wij ons focussen op het winstgevend houden van Mail in Nederland. De aanhangige regelgeving vormt daarbij een aandachtspunt voor het management vanwege de potentiële impact na 2015. Dankzij onze sterke positionering kunnen we verder profiteren van de groei in de e-commerce markt, we verwachten dat Pakketten zal blijven groeien en zijn marktpositie zal versterken. Voor International richten we ons op het verbeteren van onze winstgevendheid. We zullen de voortgang volgen en zullen indien nodig verdere actie ondernemen . Ons streven is een onderliggend cash bedrijfsresultaat van €280 tot €320 miljoen te realiseren in 2015, waarmee we onze beloftes nakomen.”