PostNL past kroon op koningspostzegel aan

5 januari 2015 Den Haag – PostNL past de kroon op de koningspostzegel aan. De huidige afbeelding van een kroon maakt plaats voor een afbeelding van de koninklijke kroon, zoals deze in 1816 officieel door Koning Willem I is vastgesteld. De koningspostzegel blijft verder ongewijzigd en is vanaf 5 januari te koop.

Ruim een jaar geleden heeft PostNL de koningspostzegel uitgereikt aan Zijne Majesteit de Koning. De iconografische kroon verwees niet naar de officiële kroon. PostNL heeft diverse reacties ontvangen, die aangaven dat het logischer is als op de koningspostzegel de echte koningskroon staat. Hieraan geeft PostNL nu gehoor.

Bij het uitgeven van zijn postzegels heeft PostNL van oudsher een belangrijke plek gereserveerd voor postzegels van Nederlandse vorsten en andere leden van het Koninklijk Huis. Zodra een nieuw staatshoofd aantreedt, is het gebruikelijk dat PostNL een nieuwe permanente postzegel uitgeeft. De koningspostzegel is ontworpen en aangepast door Studio Job. 

Beschikbaarheid 

De aanpassing van de koningspostzegel gaat stapsgewijs. Vanaf 5 januari is eerst de koningspostzegel met waardeaanduiding 1 (voor post tot 20 gram) online te koop via www.postkantoor.nl en in de weken daarna – afhankelijk van de voorraad ter plaatse - bij het postkantoor in de buurt. In de komende maanden volgen vervolgens de koningspostzegels met waardeaanduiding 2 en Internationaal. De geldigheidstermijn van de oude en nieuwe zegel is onbepaald.

2015-01-05 PostNL past kroon op koningspostzegel aan