Menu

PostNL past kostentoerekening universele postdienst aan

13 juli 2015 – Vandaag heeft ACM zijn besluit bekend gemaakt dat van PostNL onder meer een nadere detaillering wordt vereist van de kosten die PostNL toerekent aan de universele postdienst (UPD).

Op basis van constructief overleg en uitvoerige toelichting van ACM op zijn besluit, gaat PostNL deze toerekening aanpassen en verduidelijken. Daarmee verwacht ACM dat de aangepaste methode van kostentoerekening zal voldoen aan de in 2014 aangescherpte wettelijke eisen. Op basis daarvan kan ACM de definitieve tariefruimte 2016 voor de UPD vaststellen.