Menu

Uitvoeringsovereenkomst van pensioenregeling PostNL aangepast aan nieuw Financieel Toetsingskader

Den Haag – 31 juli 2015 - PostNL en Stichting Pensioenfonds PostNL hebben overeenstemming bereikt over enkele wijzigingen in de uitvoeringsovereenkomst van de pensioenregeling van PostNL. Deze wijzigingen zijn het gevolg van de invoering van het nieuwe Financieel Toetsingskader (nFTK) per 1 januari 2015.

Aanpassingen in de regelgeving over pensioenen zoals is vastgelegd in het nFTK hebben geleid tot enkele wijzigingen in de uitvoeringsovereenkomst van de pensioenregeling van PostNL. 

Partijen zijn overeengekomen dat de hersteltermijn, die van belang is voor de hoogte en duur van de bijstortverplichting van PostNL, vijf jaar gaat bedragen. Deze hersteltermijn was drie jaar. De nieuwe termijn is in lijn met de hersteltermijn in het nFTK. Een noodzaak tot bijstorting wordt vastgesteld op basis van de beleidsdekkingsgraad (dit is de 12-maands gemiddelde dekkingsgraad). De bepaling van een eventuele bijstortverplichting blijft deels rekening houden met het eigen herstelvermogen van het pensioenfonds. De jaarlijkse bijstortverplichting blijft gelimiteerd tot maximaal 1,25% van de pensioenverplichting. 

Partijen waren een voorwaardelijk budget van €315 miljoen overeengekomen om korten in de periode 2014-2018 te voorkomen. De nieuwe wetgeving leidt er toe dat de kans dat pensioenen vóór 2020 gekort moet worden vrijwel nihil is, waardoor dit budget vervalt.

De wijzigingen in de uitvoeringsovereenkomst zijn effectief per 1 januari 2015.