Menu

Whistl UK stopt met E2E bezorging en concentreert zich op collectie en sorteren, reclamefolders, pakketten en logistiek

Londen/Den Haag - Met het beëindigen van de discussie over de voorgestelde investering in Whistl om de verdere uitrol van zijn huidige end-to-end (E2E) activiteiten te financieren, hebben we alternatieve scenario’s voor de E2E- activiteiten onderzocht. Op basis hiervan is besloten om de E2E-activiteiten van Whistl te beëindigen. Whistl blijft zich inzetten voor de verdere ontwikkeling van zijn succesvolle activiteiten in het Verenigd Koninkrijk, inclusief collectie en sortering (’downstream access’ (DSA), reclamefolders, pakketten en logistiek.

Whistl is via de vakvereniging en de medezeggenschap in overleg met de betrokken medewerkers om de impact van dit besluit zoveel mogelijk te beperken.

De financiële impact van de beëindiging van Whistl’s E2E-activiteiten wordt geschat op ongeveer €25 miljoen - €30 miljoen. Dit zal een eenmalig effect hebben en zal daarmee het onderliggend cash bedrijfsresultaat (UCOI) van PostNL niet raken.

Whistl is het tweede postbedrijf van het Verenigd Koninkrijk. Met zijn hoog geautomatiseerde collectie- en sorteernetwerk verzamelt en sorteert het meer dan 80 miljoen poststukken per week. Daarmee neemt het 55% van de collectie- en sorteermarkt voor zijn rekening.