Menu

Op koers om verwachtingen voor 2015 te realiseren

Den Haag

Volledig persbericht

Financiële highlights 1e kwartaal 2015

  • Omzet € 1.058 miljoen (1e kwartaal 2014: € 1.033 miljoen)
  • Onderliggend cash bedrijfsresultaat € 68 miljoen (Q1 2014: € 77 miljoen)
  • Nettokasstroom uit operationele en investeringsactiviteiten € 21 miljoen (1e kwartaal 2014: € 23 miljoen)
  • Geconsolideerd eigen vermogen € (574) miljoen (ultimo 2014: € (597) miljoen)

Operationele highlights 1e kwartaal 2015

  • Volume geadresseerde post daalde 13,2% (gecorrigeerd voor een werkdag minder: 12,5%)
  • Hoge bezorgkwaliteit van 96,9%
  • Kostenbesparing van € 15 miljoen gerealiseerd, fasering in uitrol reorganisatieplannen
  • Volume Pakketten groeide met 8,0%
  • Lichte verbetering bij International

Vooruitzichten 2015 herbevestigd*

  • Onderliggend cash bedrijfsresultaat voor dit boekjaar naar verwachting tussen € 280 miljoen en € 320 miljoen

CEO statement

Herna Verhagen, CEO van PostNL: “In het eerste kwartaal waren de resultaten in lijn met onze verwachtingen. Bij Mail in Nederland konden prijsverhogingen en kostenbesparingen de volumedaling niet geheel compenseren. De volumeontwikkeling wordt veroorzaakt door schommelingen die voortvloeien uit substitutie en fasering van werkdagen. De volumedaling voor het gehele jaar ligt naar verwachting binnen de eerder aangegeven bandbreedte van 9%-12%. De kostenbesparingen zullen in de tweede helft van dit jaar hoger zijn door de gefaseerde uitrol van de reorganisatieplannen. De verwachting voor kostenbesparingen voor het hele jaar blijft onveranderd. De lopende regelgevingsdossiers blijven een belangrijk aandachtspunt voor management, gegeven de mogelijke impact na 2015.
Pakketten liet weer solide resultaten zien met een volumegroei van 8%, in belangrijke mate door internationale groei. Het resultaat van International was licht beter dan afgelopen jaar, als gevolg van de eerste effecten van ons programma ter verbetering van de winstgevendheid in Duitsland.
Vooruitkijkend verwachten we dat het tweede half jaar sterker zal zijn dan in 2014. We bevestigen onze outlook voor heel 2015, namelijk een onderliggend cash bedrijfsresultaat van tussen de € 280 miljoen en € 320 miljoen.
Onze financiële positie ontwikkelt zich positief met netto cash in lijn met Q1 2014 en een verbeterde vermogenspositie. De toepassing van een zogenaamde ‘liability ceiling’ in de verantwoording van onze pensioenverplichting in onze financiële verslaglegging vermindert onze verdere gevoeligheid voor de lage rentestand aanzienlijk.
We steunen het aangekondigde bod van FedEx voor de overname van TNT Express; na een succesvolle afronding zal dit een positieve invloed op onze financiële positie hebben.
We betreuren dat de joint venture in het Verenigd Koninkrijk niet tot stand is gekomen. Naast andere zaken heeft de voortdurende onzekerheid over lokale regelgeving in de drie landen waar we opereren, ons ertoe gebracht een strategische review te starten van onze activiteiten in het buitenland.
We plannen een strategy update rondom de publicatie van onze cijfers over het derde kwartaal.”

* Outlook 2015 is exclusief de bijdrage van onze activiteiten in het Verenigd Koninkrijk.