Op koers om verwachting voor 2015 te realiseren

Den Haag
Volledig persbericht

Financiële highlights 3e kwartaal 2015*

 • Omzet €780 miljoen (3e kwartaal 2014: €789 miljoen)
 • Onderliggend cash bedrijfsresultaat €23 miljoen (3e kwartaal 2014: €31 miljoen)
 • Netto kasstroom uit operationele en investeringsactiviteiten €18 miljoen (3e kwartaal 2014: €(74) miljoen)
 • Geconsolideerd eigen vermogen €(440) miljoen (2e kwartaal 2015: €(357) miljoen)

Belangrijke highlights na 3e kwartaal 2015

 • Italiaanse activiteiten blijven onderdeel van PostNL
 • Afronding van management buy-out Whistl
 • Principeakkoord nieuw sociaal plan 2016-2020
 • Verhoging basistarief postzegels in 2016 naar €0,73

Operationele highlights 3e kwartaal 2015

 • Volume geadresseerde post daalde met 11,2%
 • Bezorgkwaliteit 96,4%
 • €21 miljoen kostenbesparingen gerealiseerd
 • Volume Pakketten nam toe met 8,6% 
 • Verdere verbetering resultaten International

Vooruitzichten 2015 herbevestigd*

 • Onderliggend cash bedrijfsresultaat voor dit jaar naar verwachting tussen €280 miljoen en €320 miljoen

CEO statement

Herna Verhagen, CEO van PostNL: “Onze resultaten in het derde kwartaal zijn in lijn met onze verwachtingen. We liggen op koers om onze outlook voor 2015 te halen. We verwachten een door seizoensinvloeden sterk vierde kwartaal dat geholpen zal worden door twee extra werkdagen.
Bij Mail in Nederland konden kostenbesparingen en prijsverhogingen de volumedaling en autonome kostenstijgingen niet volledig compenseren. We hebben onze zorg kenbaar gemaakt over negatieve effecten van maatregelen van ACM over de 24-uurs bulk postvolumes die de betrouwbaarheid en bereikbaarheid van de postbezorging in Nederland en de concurrentiepositie van PostNL zouden kunnen belemmeren.
Pakketten zet de stijging van volumes en omzet voort. Het aantal pakketten steeg met 8,6%. Hogere kosten voor subcontractors hadden als verwacht invloed op het resultaat. Het resultaat van International verbeterde. De strategische heroriëntatie voor de activiteiten in Duitsland loopt nog.
Onze financiële positie ontwikkelde zich positief met een verbeterde netto kasstroom in vergelijking met het derde kwartaal 2014. Het eigen vermogen nam in het derde kwartaal af door de gedaalde aandelenkoers van TNT Express en een negatief effect op onze pensioen positie.
Vooruitkijkend herbevestigen wij onze verwachting voor heel 2015 van een onderliggend cash bedrijfsresultaat tussen de €280 miljoen en €320 miljoen. Morgen presenteren wij een strategy update. We gaan dan in op onze visie op ontwikkelingen in de markt, inzichten in de toekomstige strategie van PostNL en financiële vooruitzichten.”

* De resultaten van het Verenigd Koninkrijk worden gerapporteerd als discontinued operations; de vergelijkende cijfers zijn aangepast. Daarnaast zijn de vergelijkende cijfers over 2014 aangepast voor de overgang van Cendris customer contact van PostNL Other naar Mail in NL.

Bij verschillen tussen de Nederlandse en de Engelse versie van deze tekst is het Engels leidend.