Menu

Nieuwe tarieven PostNL

Den Haag, 26 oktober 2015 - Met ingang van 1 januari 2016 hanteert PostNL nieuwe tarieven voor het versturen van brieven in het binnen- en buitenland. Voor zover deze nieuwe tarieven onder de universele postdienst vallen, zijn ze getoetst door de toezichthouder op de postmarkt, de Autoriteit Consument & Markt (ACM) en vallen ze binnen de tariefruimte 2016.

De nieuwe tarieven zijn:

  • basistarief voor brieven in Nederland: € 0,73
  • basistarief voor brieven met buitenlandse bestemming: € 1,25
  • basistarief frankeermachines voor brieven in Nederland: € 0,65

Ook de tarieven in de zakelijke markt stijgen. Het basistarief voor de verzending van een pakket blijft ongewijzigd.

Door het toenemende gebruik van e-mail, social media en andere digitale communicatie­middelen daalt het postvolume. PostNL vangt dit effect voor een groot deel op door kostenbesparingen; desondanks zijn ook tariefverhogingen nodig om post in Nederland in de toekomst betrouwbaar en bereikbaar te houden.