Menu

PostNL bezorgd over nadelige effecten van maatregelen die zijn concurrentiemogelijkheden beperken

Financiële impact PostNL kan oplopen tot 30 -50 miljoen euro in drie tot vier jaar

Den Haag, 1 oktober 2015 - Autoriteit Consument en Markt (ACM) heeft recent een aantal besluiten genomen die de toegang van andere postvervoersbedrijven tot het netwerk van PostNL reguleren. Ook is een beter beeld ontstaan over de mogelijke maatregelen die ACM kan nemen over aanmerkelijke marktmacht. PostNL is bezorgd dat door de impact van deze besluiten en mogelijke maatregelen de betrouwbaarheid en bereikbaarheid van de postbezorging in Nederland in het geding kan komen. PostNL schat in dat de financiële impact voor PostNL kan oplopen tot 30 miljoen - 50 miljoen euro in drie tot vier jaar. De eerste financiële gevolgen zullen naar verwachting in 2016 zichtbaar zijn.

Impact op postmarkt

PostNL maakt zich zorgen over de nadelige effecten van deze besluiten en mogelijke maatregelen op de postmarkt, omdat het doorverkopen van PostNL diensten wordt gestimuleerd in plaats van concurrentie tussen postnetwerken. Hierdoor is het mogelijk dat postvervoersbedrijven post van kleine klanten verzamelen en die bij PostNL aanbieden tegen kortingen die bedoeld zijn voor grote klanten. PostNL verwacht hierdoor uitholling van zijn tariefstructuur, extra complexiteit en extra kosten. Op termijn kan dit leiden tot prijsverhogingen, versnelde krimp van de postmarkt en druk op toekomstige innovaties.

Financiële impact

De recent door ACM genomen besluiten hebben betrekking op de aanbesteding van de gemeente Rotterdam en de Tarieven 2015. Na overleg is het PostNL meer in detail duidelijk geworden hoe deze besluiten uitgevoerd moeten worden. Daarmee is ook een beeld ontstaan van de mogelijke consequenties van de voorgenomen maatregelen over aanmerkelijke marktmacht. Dit stelt PostNL nu in staat om een inschatting te maken van de mogelijke financiële impact op de middellange termijn. PostNL spant zich maximaal in om de financiële impact tot de onderkant van de genoemde bandbreedte te beperken.

In dialoog met ACM

PostNL pleit voor meer proportionaliteit en evenwicht in de besluiten en maatregelen die betrekking hebben op de 24-uurs zakelijke postvolumes. De uitdaging is te zorgen voor gezonde concurrentie zonder effecten die de postmarkt ongewenst beschadigen. Juist in een zo sterk krimpende markt is dat van belang. PostNL is hierover in gesprek met ACM. Het gemeenschappelijke belang blijft een betrouwbaar en bereikbaar postnetwerk in Nederland. Ook in de toekomst.