ACM stemt in met kostentoerekening universele postdienst

Den Haag, 28 september 2015 - Vandaag heeft ACM zijn besluit bekendgemaakt dat de methode waarop PostNL de kosten toerekent aan de universele postdienst (UPD) voldoet aan de in 2014 aangescherpte wettelijke eisen. Eerder oordeelde ACM dat dat niet het geval was, waarna PostNL aanpassingen en verduidelijkingen heeft aangebracht.

Op basis van deze kostentoerekening heeft PostNL de financiële verantwoording voor 2014 opgesteld. Na vier jaar van verliezen op de UPD van in totaal ca. € 170 miljoen, realiseerde PostNL in 2014 ondanks de continue volumedalingen, een positief resultaat van € 76 miljoen (rendement van 9%). Dit resultaat is behaald door forse kostenbesparingen die PostNL heeft weten te realiseren en door de tarieven te verhogen. Daarmee zijn de tarieven ook meer in lijn met die in andere Europese landen. Om ook in de toekomst een betrouwbaar en bereikbaar postnetwerk te kunnen garanderen, blijven kostenbesparingen en tariefverhoging nodig om de volumedaling op te vangen.

In het verlengde van de instemming met de kostentoerekening heeft ACM in het besluit ook de tariefruimte voor de UPD voor het jaar 2016 vastgesteld. Als de tarieven voor 2016 zijn vastgesteld zal PostNL die bekendmaken.