Solide resultaten tweede kwartaal, outlook 2016 herbevestigd

Den Haag


Financiële highlights 2e kwartaal 2016

 • Omzet stabiel op €824 miljoen (Q2 2015: €824 miljoen)
 • Onderliggend cash bedrijfsresultaat nam af tot €47 miljoen (Q2 2015: €65 miljoen)
 • Nettokasstroom uit operationele en investeringsactiviteiten €668 miljoen (Q2 2015: €(57) miljoen), inclusief opbrengsten verkoop belang TNT Express (€643 miljoen)
 • Geconsolideerd eigen vermogen verbeterde naar €(177) miljoen (Q1 2016: €(194) miljoen)
 • Pensioenen: netto impact op eigen vermogen beperkt tot €(8) miljoen, IFRS-rente op 1,5% (Q1 2016: 1,7%)

Operationele highlights 2e kwartaal 2016

 • Volume geadresseerde post daalde met 7,6% (gecorrigeerd voor werkdagen: 8,3%)
 • Zoals verwacht €15 miljoen kostenbesparingen gerealiseerd
 • Volume pakketten steeg met 16% (gecorrigeerd voor werkdagen: 14%)

Outlook 2016 en 2017

 • Onderliggend cash bedrijfsresultaat op jaarbasis:
  - 2016 outlook: herbevestigd tussen €220 miljoen - €260 miljoen
  - 2017 verwachting: in de range van €230 miljoen - €270 miljoen
 • Verwachting en commitment om dividend te betalen in 2017

CEO statement

Herna Verhagen, CEO van PostNL: “Onze resultaten over het tweede kwartaal zijn conform verwachting. Bij Pakketten zet de zeer solide trend zich door, met opnieuw een sterke volumegroei en betere resultaten. In Mail in Nederland waren de resultaten zoals gepland, rekening houdend met de verwachte impact van onze aangepaste marktbenadering en de maatregelen voor tarieven en voorwaarden die zijn opgelegd door de toezichthouder (ACM) in 2015. Onze reorganisatieplannen blijven de geplande kostenbesparingen opleveren. Het resultaat van International ligt onder dat van vorig jaar en we verwachten een verbetering te zien in het tweede halfjaar. Op basis van het resultaat over de eerste helft van 2016 verwachten we de eerder afgegeven outlook voor het hele jaar 2016 te gaan realiseren.
Door de verkoop van ons belang in TNT Express is onze financiële positie verder verbeterd. De opbrengst is bestemd voor het reduceren van onze schuld. De rating bureaus hebben deze positieve ontwikkeling erkend: zowel S&P als Moody’s hebben onze credit rating verhoogd met één stap. De wereldwijde en Europese macro-economische en politieke ontwikkelingen leidden tot een verdere daling van de rente. De invloed daarvan op onze pensioenpositie was in het tweede kwartaal echter beperkt. Het huidige lage renteniveau heeft geleid tot een nadere analyse van de financiële gevolgen van een verdere rentedaling voor onze vermogenspositie. Deze analyse laat zien dat er een comfortabele ruimte is voor het geval de rentes verder zouden dalen.
Wij zijn vastbesloten om onze strategie succesvol te implementeren en onze ambitie te realiseren om dé aanbieder van post en logistieke oplossingen te zijn in gekozen markten. We bevestigen onze verwachting om vanaf 2017 ons onderliggend cash bedrijfsresultaat geleidelijk te verbeteren naar tussen de €285 en €355 miljoen in 2020. Dit, samen met de verkoop van het belang in TNT Express en de comfortabele ruimte voor verdere rentedalingen, ondersteunen onze verwachting en commitment om dividend uit te keren in 2017.”