Menu

PostNL lidstaat van herkomst

Den Haag, 16 februari 2016 - Als gevolg van de inwerkingtreding van de Implementatiewet wijziging richtlijn transparantie is PostNL N.V. op grond van artikel 25a lid 2 van de Wet financieel toezicht gehouden om bekend te maken wat haar zogeheten lidstaat van herkomst is. Voor PostNL N.V. met statutaire zetel in ’s-Gravenhage en notering aan Euronext Amsterdam is dat Nederland.