Menu

Sterke resultaten PostNL in vierde kwartaal – onderliggend cash bedrijfsresultaat boekjaar 2015 bedraagt €303 miljoen

Den Haag

Volledig persbericht

Financiële highlights 4e kwartaal 2015*

  • Omzet steeg licht naar €1.007 miljoen (Q4 2014: €995 miljoen)
  • Onderliggend cash bedrijfsresultaat steeg 21% naar €147 miljoen (Q4 2014: €121 miljoen)
  • Nettokasstroom uit operationele en investeringsactiviteiten steeg naar €181 miljoen (Q4 2014: €169 miljoen) - na aanpassing voor eerste betaling van onvoorwaardelijke bijstortverplichting van €32 miljoen aan pensioenfonds
  • Geconsolideerd eigen vermogen verbeterde naar €(223) miljoen (Q3 2015: €(440) miljoen)

Solide resultaten in boekjaar 2015*

  • Onderliggend cash bedrijfsresultaat steeg naar €303 miljoen (FY 2014: €287 miljoen)
  • Nettowinst €149 miljoen, beïnvloed door exit-kosten en management buy-out in het Verenigd Koninkrijk (FY 2014: €226 miljoen inclusief positieve impact van een inperking van pensioenrechten)
  • Volume geadresseerde mail daalde met 11,2%, volume pakketten groeide 9,6%
  • €85 miljoen kostenbesparingen gerealiseerd
  • Goede voortgang reorganisatie in Duitsland

Bevestiging outlook 2016

exclusief resultaten van Duitsland vanwege lopende strategische heroriëntatie

  • Verwacht onderliggend cash bedrijfsresultaat tussen €220 miljoen en €260 miljoen

CEO statement

Herna Verhagen, CEO van PostNL: “Over het geheel genomen was 2015 opnieuw een solide jaar voor PostNL, waarin we doorgegaan zijn met het waarmaken van onze beloftes. We hebben ons vermogen om onze organisatie aan te passen aan de veranderende omgeving bewezen. Het onderliggend cash bedrijfsresultaat over het hele boekjaar was €303 miljoen, net boven het midden van onze eerdere verwachtingen. Dit sterke resultaat droeg bij aan de verbetering van onze nettokaspositie en de nettoschuld en versterkte onze vermogenspositie. We blijven er naar streven om zo snel mogelijk dividend te betalen.

In 2015 hebben we niet alleen een sterke financiële prestatie laten zien, maar we slaagden er ook in om onze kwaliteit op een hoog niveau te houden en verbeterden de klanttevredenheid en medewerkersbetrokkenheid. Bovendien bereikten we overeenstemming over een vijfjarig sociaal plan en een nieuwe cao voor postbezorgers. Bij International, resulteerde de strategische heroriëntatie in een management buy-out van onze activiteiten in het Verenigd Koninkrijk en het besluit om te investeren in onze Italiaanse activiteiten. De strategische heroriëntatie van onze Duitse activiteiten is bijna afgerond. We verwachten dat de impact op ons vermogen beperkt zal zijn. Tegelijkertijd werken we aan initiatieven die, in aanvulling op de reorganisaties, de prestaties van Postcon verder verbeteren.

Voor 2016, zijn we goed gepositioneerd om verder te profiteren van de groeiende e-commerce markt, gegeven onze focus op innovatieve en marktgerichte oplossingen. Voor Pakketten betekent dit dat we verdere groei verwachten en doorbouwen op onze goede marktpositie. Hetzelfde geldt voor onze cross border activiteiten, waar we verwachten te kunnen profiteren van de groeiende internationale pakkettenvolumes. In International zullen we ons richten op het verbeteren van onze winstgevendheid. Onze belangrijkste aandachtspunten in Mail in Nederland zijn het behoud van volumes en de succesvolle implementatie van reorganisatieplannen. We verwachten dat 2016 op het gebied van regelgeving opnieuw een uitdagend jaar zal zijn en aanzienlijke managementaandacht zal vragen.

Zoals aangekondigd op 3 november, richten we ons in 2016 op het realiseren van een onderliggend cash bedrijfsresultaat van tussen €220 miljoen en €260 miljoen. We vertrouwen erop dat we onze cash- en vermogenspositie verder kunnen verbeteren op weg naar een zo snel mogelijk herstel van dividend.”