Menu

Definitief akkoord over cao postbezorgers

Den Haag, 27 januari 2016 - De leden van de vakorganisaties Bond van Post Personeel, FNV Publiek Belang en CNV Publieke Diensten hebben ingestemd met het principeakkoord over de nieuwe cao voor postbezorgers. PostNL heeft hierdoor een definitief akkoord bereikt met de vakorganisaties.

De cao bevat onder andere afspraken over salarisverhogingen en de onkostenvergoeding. De looptijd van de cao is twee jaar: van 1 oktober 2015 tot en met 30 september 2017.