Menu

Eelco Blok kandidaat Raad van Commissarissen PostNL N.V.

De Raad van Commissarissen heeft het voornemen de heer Eelco Blok voor te dragen als lid van de Raad van Commissarissen voor een termijn van vier jaar.

Zijn voordracht zal aan de aandeelhouders van PostNL ter goedkeuring worden voorgelegd bij de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders die in april 2017 gehouden zal worden. Tot die tijd zal de heer Blok de vergaderingen van de Raad van Commissarissen als toehoorder bijwonen.

De heer Blok is lid van de raad van bestuur en CEO van KPN en mede voorzitter van het Nederlandse Cyber Security Council.