Menu

Agenda van de aanstaande jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders 2016 op 19 april 2016

Den Haag, 7 maart 2016 – PostNL N.V. publiceert vandaag de agenda van de aanstaande jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders 2016 op 19 april 2016.

Op de agenda van de vergadering staan onder andere de bespreking van het jaarverslag 2015 en de goedkeuring van de jaarrekening 2015. 

De Raad van Commissarissen draagt de heer Rövekamp voor ter herbenoeming als lid van de Raad van Commissarissen. De heer Klaver is niet beschikbaar voor herbenoeming en zal na afloop van de vergadering terugtreden als voorzitter en lid van de Raad van Commissarissen. De Raad van Commissarissen heeft het voornemen de heer Boersma te benoemen als zijn voorzitter. Op dit moment kan de Raad van Commissarissen nog geen kandidaat lid voordragen, zodat er na het sluiten van deze aandeelhoudersvergadering een vacature zal bestaan. De Raad van Commissarissen streeft er naar zo snel mogelijk een kandidaat voor deze vacature voor te dragen. 

Agenda 

De agenda en overige relevante informatie zijn te vinden op onze website

De vergadering zal gehouden worden op dinsdag 19 april 2016 om 14.00 uur in het Marriott hotel Den Haag, Johan de Wittlaan 30 (2517 JR) te Den Haag.