Menu

bpost en PostNL beëindigen gesprekken

Den Haag, 29 mei 2016 – PostNL bevestigt dat het gesprekken heeft gevoerd met bpost over een mogelijke combinatie van beide bedrijven middels een vriendelijk openbaar bod door bpost op alle aandelen PostNL. Deze gesprekken hebben uiteindelijk niet geleid tot overeenstemming over de voorwaarden van zo’n transactie.

Deze mededeling is gedaan in het kader van artikel 4 lid 3 Besluit openbare biedingen Wft.