Menu

Resultaten eerste kwartaal in lijn met verwachtingen

Den Haag


Financiële highlights 1e kwartaal 2016

De vergelijkende cijfers over 2015 zijn aangepast voor de resultaten van het Verenigd Koninkrijk

 • Omzet €864 miljoen (Q1 2015: €850 miljoen)
 • Onderliggend cash bedrijfsresultaat €61 miljoen (Q1 2015: €68 miljoen)
 • Nettokasstroom uit operationele en investeringsactiviteiten €(26) miljoen (Q1 2015: €25 miljoen)
 • Geconsolideerd eigen vermogen €(194) miljoen (ultimo 2015: €(223) miljoen)

Operationele highlights 1e kwartaal 2016

 • Volume geadresseerde post daalde met 6,1% (gecorrigeerd voor werkdagen: 8,2%)
 • Hoge bezorgkwaliteit van 96,5%
 • €15 miljoen kostenbesparingen gerealiseerd
 • Volume pakketten steeg met 16% (gecorrigeerd voor werkdagen: 12%)

Strategische heroriëntatie International afgerond

 • Duitse activiteiten blijven onderdeel van PostNL
 • Besluit over Duitse activiteiten heeft geen impact op outlook 2016; 2020 ambitie onderliggend cash bedrijfsresultaat bijgesteld naar tussen €285 miljoen en €355 miljoen

Bevestiging outlook 2016

 • Verwachting voor onderliggend cash bedrijfsresultaat 2016 onveranderd tussen €220 miljoen en €260 miljoen

CEO statement

Herna Verhagen, CEO van PostNL: “We zijn blij dat onze resultaten in het eerste kwartaal in lijn waren met de verwachtingen. Het resultaat van Pakketten was solide en reflecteert de aanhoudende sterke volumegroei in e-commerce. De impact die we zagen van de klant/product-mix was minder negatief dan in voorgaande kwartalen. De resultaten werden dit kwartaal verder geholpen door de extra werkdagen.
In het segment Mail in Nederland zien we duidelijke signalen dat onze marktbenadering werkt. De onderliggende volumedaling was 8,2% en dat is beter dan de algemene marktbeweging. Onze reorganisatieplannen liggen op schema en lopen volgens plan. We realiseerden verdere kostenbesparingen waardoor we de daaraan gerelateerde uitgaven en het volume/prijs/mix effect deels konden opvangen. Zoals verwacht, werd de eerste impact zichtbaar van de maatregelen die ACM in 2015 aankondigde.
Tot slot waren de resultaten van International in lijn met onze verwachtingen. We hebben de strategische heroriëntatie van onze internationale activiteiten afgerond en onze Duitse activiteiten blijven onderdeel van PostNL.
We hebben er vertrouwen in dat we onze verwachting voor 2016 van een onderliggend cash bedrijfsresultaat van tussen €220 miljoen en €260 miljoen kunnen realiseren.”