Menu

PostNL bevestigt de ontvangst van een ongevraagd voorstel van bpost

Den Haag


Den Haag, 7 november 2016 - PostNL heeft kennisgenomen van het persbericht van bpost van 6 november 2016. PostNL bevestigt dat er een brief is ontvangen van bpost, gedateerd 6 november 2016, waarin bpost een voorwaardelijk en ongevraagd voorstel doet om de bedrijven van PostNL en bpost te combineren door middel van een openbaar bod door bpost op alle geplaatste en uitstaande gewone aandelen in het kapitaal van PostNL voor een prijs van €2,825 in cash per aandeel PostNL plus 0,1202 aandelen bpost per aandeel PostNL, wat overeenkomt met een waarde van € 5,65 per aandeel PostNL op basis van de slotkoers van bpost van € 23,50 op 4 november 2016.

Sinds haar persbericht van 29 mei jl. is PostNL niet met bpost in gesprek geweest over een mogelijke combinatie van de beide bedrijven.

We hebben vertrouwen in onze zelfstandige strategie. We hebben goede voortgang gemaakt in het implementeren van onze strategie en hebben de stabiliteit van PostNL in de afgelopen jaren versterkt.

De Raad van Commissarissen en Raad van Bestuur van PostNL zijn het ongevraagde voorstel van bpost aan het bestuderen en afwegen met ondersteuning van financieel en juridisch adviseurs, conform hun verantwoordelijkheid. Daarbij zullen de belangen van alle belanghebbenden bij PostNL zorgvuldig worden afgewogen.

PostNL zal de markt informeren indien en zodra daar aanleiding toe is.

Dit is een aankondiging van PostNL N.V. op grond van artikel 17 lid 1 van de Europese Richtlijn marktmisbruik (596/2014). Deze aankondiging vormt geen aanbod, noch uitnodiging tot het doen van een aanbod, om effecten van PostNL N.V. te kopen of daarop in te schrijven.

Dit persbericht vormt geen of maakt geen deel uit van enig aanbod of uitnodiging tot aankoop van of inschrijving op effecten in de Verenigde Staten of enige ander rechtsgebied. Effecten mogen niet worden aangeboden of verkocht in de Verenigde Staten tenzij zij werden geregistreerd onder de U.S. Securities Act van 1933, zoals gewijzigd (de “U.S. Securities Act”), of zijn vrijgesteld van registratie. De aandelen van PostNL die kunnen worden aangeboden in enige transactie, zijn niet en zullen niet worden geregistreerd onder de U.S. Securities Act en PostNL heeft niet het voornemen om een openbaar aanbod van haar aandelen in de Verenigde Staten uit te brengen.