Besluiten Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Den Haag – Vandaag heeft de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVvA) van PostNL N.V. de jaarrekening over 2016 vastgesteld en het voorstel tot uitkering van dividend goedgekeurd. Aan de houders van gewone aandelen zal een dividend van €0,12 per gewoon aandeel worden uitgekeerd, naar keuze van de aandeelhouders in contanten of gewone aandelen.

De heer Blok is benoemd als lid van de Raad van Commissarissen en mevrouw Jongerius en de heer Engel zijn herbenoemd.

Daarnaast heeft de AVvA de volgende besluiten genomen:

  • Het verlenen van kwijting aan de leden van de Raad van Bestuur en aan de leden van de Raad van Commissarissen voor de door hen uitgevoerde taken voor zover daarvan blijkt uit de jaarrekening 2016 of aan de algemene vergadering van aandeelhouders bekend is gemaakt.
  • Verlenging van de aanwijzing van de Raad van Bestuur als bevoegd orgaan tot het uitgeven van gewone aandelen tot 18 oktober 2018. Deze bevoegdheid zal zijn beperkt tot een maximum van 10% van het geplaatste kapitaal op het moment van uitgifte plus een verdere 10% van het geplaatste kapitaal op het moment van uitgifte in het geval de uitgifte plaatsvindt in het kader van een fusie of acquisitie.
  • Verlenging van de aanwijzing van de Raad van Bestuur als bevoegd orgaan tot het beperken of uitsluiten van het voorkeursrecht bij uitgifte van gewone aandelen tot 18 oktober 2018. Deze bevoegdheid zal zijn beperkt tot een maximum van 10% van het geplaatste kapitaal op het moment van uitgifte plus een verdere 10% van het geplaatste kapitaal op het moment van uitgifte in het geval de uitgifte plaatsvindt in het kader van een fusie of acquisitie.

De relevante documenten, zoals de presentatie, de besluiten en de uitslagen van de stemmingen zullen in de komende dagen beschikbaar worden gesteld op de website van PostNL.

Dividend

De aandelen PostNL zullen vanaf 20 april 2017 ex dividend handelen. De dividend registratiedatum is 21 april 2017. Aandeelhouders kunnen van 24 april 2017 tot en met 9 mei 2017 hun keuze maken tussen uitkering van dividend in aandelen of in contanten. Als er geen keuze wordt gemaakt, zal het dividend in contanten worden betaald. De als stockdividend uit te keren aandelen worden volgestort ten laste van de agioreserve als onderdeel van de uitkeerbare reserves, vrij van bronbelastingen in Nederland. De omwisselverhouding geschiedt op basis van de naar volume gewogen gemiddelde koers (VWAP) van alle op Euronext Amsterdam verhandelde aandelen PostNL op 5, 8 en 9 mei 2017. Het streven is de waarde van het stockdividend, gebaseerd op VWAP, afhankelijk van afronding, premievrij te laten zijn. Er is geen handel in rechten op stockdividend. Het dividend zal vanaf 11 mei 2017 betaalbaar worden gesteld.