Michiel Boersma treedt terug als voorzitter en lid Raad van Commissarissen PostNL N.V.

Den Haag - Michiel Boersma zal per 1 mei wegens persoonlijke omstandigheden terugtreden als voorzitter en lid van de Raad van Commissarissen. Vanaf dat moment zal Jacques Wallage zijn rol als voorzitter overnemen. De Raad van Commissarissen zal zich beraden op de invulling van de ontstane vacature, zodat de Raad weer uit zeven leden zal bestaan.

Herna Verhagen, CEO PostNL: “We willen Michiel hartelijk danken voor zijn inzet voor PostNL sinds 2011. Zijn inbreng was altijd waardevol en ik heb onze – helaas korte, maar zeer intensieve – samenwerking in de periode dat hij voorzitter was zeer gewaardeerd.”