Sterke groei e-commerce zet door, versnelde impact van eerdere ACM maatregelen

Den Haag

Volledig persbericht

Financiële highlights Q2 2017

 • Omzet steeg naar €836 miljoen (Q2 2016: €824 miljoen)
 • Percentage omzet uit e-commerce YTD steeg naar 36% (YTD 2016: 32%)
 • Onderliggend cash bedrijfsresultaat stabiel op €46 miljoen (Q2 2016: €47 miljoen)
 • Genormaliseerde winst voor de periode €29 miljoen (Q2 2016: €21 miljoen)
 • Genormaliseerde nettokasstroom uit operationele en investeringsactiviteiten €(68) miljoen (Q2 2016: €25 miljoen), door acquisities en investeringen
 • Geconsolideerd eigen vermogen verbeterde naar €(17) miljoen (Q1 2017: €(32) miljoen)
 • Interim-dividend van €0,06 per aandeel

Operationele highlights Q2 2017

 • Volume geadresseerde post daalde met 8,8% (gecorrigeerd voor werkdagen: 8,0%)
 • Gerealiseerde kostenbesparing €16 miljoen
 • Volume Pakketten steeg met 17%, onze versnelde transformatie onderstrepend

Regulering

 • Financiële impact van eerdere ACM maatregelen, waardoor overige postvervoerders worden geholpen, sneller zichtbaar dan verwacht
 • Besluit Aanmerkelijke Marktmacht (AMM): verwachte financiële impact tussen €30 miljoen en €50 miljoen, meer aan bovenkant bandbreedte, volledig zichtbaar in 2019; afhankelijk van definitieve implementatie van AMM besluit

Outlook 2017 en Ambitie 2020

 • Onderliggend cash bedrijfsresultaat voor het hele jaar 2017 tussen €220 miljoen en €260 miljoen
 • Gezien sneller dan verwachte impact van eerdere ACM maatregelen en ontwikkeling bij Internationaal, verwachten we aan onderkant van bandbreedte uit te komen
 • Ambitie voor onderliggend bedrijfsresultaat in 2020 onveranderd tussen €310 miljoen en €380 miljoen
 • Verwachtingen en ambities afhankelijk van definitieve implementatie van AMM besluit
 • Streven naar progressief dividend

CEO statement

Herna Verhagen, CEO van PostNL: “Onze resultaten in het tweede kwartaal waren in lijn met vorig jaar. Bij Mail in Nederland heeft de sneller dan verwachte impact van de eerdere maatregelen van de Autoriteit Consument en Markt (ACM) een grotere negatieve invloed gehad op de resultaten. We zien dat postvervoerders, geholpen door deze maatregelen, meer post verzamelen. Dit effect zal ook een groter dan verwachte invloed hebben op onze resultaten voor geheel 2017. We zijn wederom in staat geweest om volgens plan kostenbesparingen te realiseren. Pakketten rapporteerde een sterk resultaat, met volumes die blijven toenemen in lijn met de e-commerce trend. De resultaten van Internationaal waren weer beter ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Wel blijft de prestatieverbetering enigszins achter bij onze verwachting.

In het eerste halfjaar van 2017 was al zo'n 36% van onze omzet afkomstig uit e-commerce, in dezelfde periode vorig jaar was dat 32%. Aangezien we blijven groeien en verder investeren in e-commerce als onderdeel van onze versnelde transformatie strategie, verwachten we dat in 2020 ongeveer 45% van onze omzet e-commerce gerelateerd zal zijn.

ACM heeft recent zijn besluit over Aanmerkelijke Marktmacht (AMM) gepubliceerd. Het besluit is vanaf 1 augustus 2017 van kracht. ACM stelt dat PostNL andere postvervoerders in het 24-uurs partijenpost segment toegang moet verlenen tot zijn netwerk en bepaalt de voorwaarden voor netwerktoegang, tarieven en transparantie. Met ingang van 1 november 2017 moet PostNL zijn voorgestelde tarieven en bijbehorende voorwaarden voor andere postvervoerders die gebruik maken van zijn netwerk publiceren. Deze tarieven moeten door ACM worden goedgekeurd. Afhankelijk van de definitieve implementatie van het AMM besluit, verwachten we nog steeds dat de financiële impact voor PostNL tussen de €30 miljoen en €50 miljoen op jaarbasis zal zijn, uitkomend aan de bovenkant van de range en volledig zichtbaar in 2019.

De recente analyse over de toekomst van de Nederlandse postmarkt van het ministerie van Economische Zaken laat terecht zien dat de postmarkt fundamenteel is veranderd. Dit brengt met zich mee dat het AMM besluit gebaseerd is op regelgeving die niet aansluit op de werkelijkheid van een krimpende postmarkt. Uiteindelijk verwachten wij dat dit besluit de duurzaamheid van een duurzaam Nederlands postnetwerk zal beschadigen en zal resulteren in concurrentie ten koste van arbeidsvoorwaarden. Actie van politici en de nieuwe minister is nodig om dit te voorkomen.

Door de sneller dan verwachte impact van de eerdere ACM maatregelen en de ontwikkelingen bij Internationaal in het eerste halfjaar, verwachten we voor 2017 dat het onderliggend cash bedrijfsresultaat aan de onderkant van de afgegeven bandbreedte van tussen €220 miljoen en €260 miljoen zal uitkomen. Voor 2020 is onze ambitie een onderliggend cash bedrijfsresultaat van tussen €310 miljoen en €380 miljoen. Deze wordt ondersteund door de voortgang van onze versnelde transformatie. Zoals hierboven aangegeven zijn deze verwachtingen en ambities afhankelijk van de definitieve implementatie van het AMM besluit.

Ondanks de tegenslagen als gevolg van de regelgevingsmaatregelen, streven we ernaar om progressief dividend uit te keren. Dit wordt ondersteund door de voortgang die we maken in de implementatie van onze strategie en de positieve ontwikkeling van ons geconsolideerd eigen vermogen. In lijn met ons dividendbeleid kondigen we een interim-dividend aan voor 2017 van €0,06 per aandeel.”