Menu

Jan Nooitgedagt kandidaat Raad van Commissarissen PostNL N.V.

8 december 2017 - Den Haag – De Raad van Commissarissen heeft het voornemen de heer Jan Nooitgedagt voor te dragen als lid van de Raad van Commissarissen voor een termijn van vier jaar. Zijn voordracht zal aan de aandeelhouders van PostNL ter goedkeuring worden voorgelegd bij de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders die in april 2018 gehouden zal worden. Tot die tijd zal de heer Nooitgedagt de vergaderingen van de Raad van Commissarissen als toehoorder bijwonen.

De heer Nooitgedagt vervult diverse commissariaten en is voormalig CFO en lid van de raad van bestuur van AEGON.