Menu

PostNL bereikt ook met FNV definitieve cao-akkoorden

Den Haag, 11 december 2017 – De leden van de vakorganisatie FNV Publiek Belang hebben ingestemd met het onderhandelaarsresultaat over de nieuwe cao voor PostNL en de cao voor zaterdagbestellers. PostNL heeft hiermee definitieve cao-akkoorden bereikt met alle vakorganisaties.

Op 30 november ondertekenden PostNL en de vakorganisaties Bond Van Post Personeel, CNV Publieke Diensten en VHP2 al definitieve akkoorden voor de cao voor PostNL en de cao voor zaterdagbestellers. FNV tekende nog niet, maar legde de afspraken als onderhandelaarsresultaat voor aan zijn achterban. De FNV-leden hebben daar nu positief mee ingestemd. Herna Verhagen, CEO van PostNL: “Gezien de huidige ontwikkelingen in de postmarkt is een breed draagvlak voor de cao’s van groot belang. Daarom ben ik blij dat we nu akkoorden met alle vier de vakorganisaties hebben kunnen afsluiten.” 

Looptijd en salarisverhoging 

De nieuwe cao voor PostNL heeft een looptijd van 1 april 2017 tot en met 31 december 2018. Naast een salarisverhoging van in totaal 3 procent, zijn er afspraken gemaakt over werkgelegenheid om de interne doorstroom binnen PostNL extra te stimuleren. Voor zaterdagbestellers is dezelfde looptijd en salarisontwikkeling afgesproken. 

Cao voor PostNL 

De cao voor PostNL geldt voor vrijwel alle medewerkers die werken bij Pakketten, Mail in Nederland en op het hoofdkantoor van PostNL. Postbezorgers hebben een eigen cao.