Menu

Versnellen transformatie

Herstel dividend – eerste betaling over 2016

Den Haag


2016: Onze beloften waarmaken

Financiële highlights 4e kwartaal/boekjaar 2016

 • Omzet Q4 2016 op €955 miljoen (Q4 2015: €1.007 miljoen); FY 2016 op €3.413 miljoen (FY 2015: €3.461 miljoen)
 • Onderliggend cash bedrijfsresultaat Q4 2016 op €110 miljoen (Q4 2015: €147 miljoen); FY 2016 op €245 miljoen (FY 2015: €303 miljoen)
 • Netto kasstroom uit operationele en investeringsactiviteiten Q4 2016 op €116 miljoen, inclusief overnames in Duitsland (Q4 2015: €149 miljoen); FY 2016 op €10 miljoen, exclusief de verkoop van het belang in TNT Express (FY2015: €135 miljoen)
 • Winst voor de periode van €84 miljoen (Q4 2015: €101 miljoen); FY 2016 €280 miljoen (FY 2015: €149 miljoen)

Operationele highlights 4e kwartaal 2016

 • Volume geadresseerde post daalde met 11%, gecorrigeerde volumedaling van 8,4%
 • Bezorgkwaliteit voor het hele jaar ruimschoots boven wettelijk minimum
 • Kostenbesparing van €21 miljoen gerealiseerd
 • Volumestijging van 9% bij Pakketten, gecorrigeerde volumestijging van 13%

2017 – 2020: Versnellen transformatie

Outlook 2017 en verhoogde ambitie voor 2020

 • Opwaartse groeitrend in wereldwijde e-commerce zal de groei van de pakketactiviteiten en cross border activiteiten van PostNL versnellen
 • Extra kostenbesparingen van €115 miljoen uitgaande van volumedaling geadresseerde mail
 • Snellere transformatie resulteert naar verwachting in betere resultaten voor 2020; ambitie onderliggend cash bedrijfsresultaat voor 2020 verhoogd naar tussen de €310 en €380 miljoen (eerder €285 miljoen - €355 miljoen)
 • Outlook onderliggend cash bedrijfsresultaat 2017 bijgesteld naar tussen de €220 miljoen en €260 miljoen, wat de impact weergeeft van aanvullende implementatiekosten in verband met de extra kostenbesparingen

Dividend

 • Verkoop van belang in TNT Express, de verminderde gevoeligheid van pensioenverplichting voor renteontwikkelingen, solide resultaat over 2016 en het vertrouwen in outlook zullen bijdragen aan een positief geconsolideerd eigen vermogen in 2017
 • Voorstel om over 2016 dividend te betalen van €0,12 per aandeel
 • Toekomstige resultaten maken progressief dividend mogelijk

CEO statement

Herna Verhagen, CEO van PostNL: ''Met een onderliggend cash bedrijfsresultaat van €245 miljoen in 2016 blijven we waarmaken wat we hadden beloofd. Door deze solide resultaten, ondersteund door de verkoop van ons belang in TNT Express, is onze financiële positie verder verbeterd. Onze netto kaspositie en geconsolideerd eigen vermogen zijn met €(79) miljoen bijna positief. Dit benadrukt ons commitment om waardecreatie voor onze stakeholders voorop te stellen en te realiseren.

Dit kwartaal zette de solide groeitrend bij Pakketten zich door. De volumegroei was sterk, met een nieuw bezorgrecord in ons piekseizoen. Ons resultaat weerspiegelt het effect van de lagere melkpoedervolumes, het werkdageneffect en het effect van de kosten voor het piekseizoen. Mail in Nederland heeft volgens plan gepresteerd, met in achtneming van de volumedaling, het effect van onze aangepaste marktbenadering en de aangekondigde maatregelen van de toezichthouder (ACM). De effectiviteit van onze reorganisatieplannen bleek ook dit kwartaal opnieuw uit sterke kostenbesparingen. De resultaten van International laten dit kwartaal een gemengd beeld zien.

De verandering in het profiel van PostNL van een traditioneel postbedrijf naar een logistiek e-commerce bedrijf was al zichtbaar in de afgelopen jaren, ondersteund door de toenemende wereldwijde groei van e-commerce. We verwachten dat onze pakketten- en crossborder activiteiten de komende jaren sneller gaan groeien dan eerder verwacht. Dit is terug te zien in onze toekomstplannen en ondersteunt de versnelling van onze transformatie en de verdere verbetering van de waardepropositie van PostNL. We verwachten dat onze volumes van de briefpost dalen met 7 tot 9% in 2017. Met extra kostenbesparingen van €115 miljoen tot en met 2020 en gerichte prijsstijgingen blijven we eraan werken om met Mail in Nederland een duurzame cash flow te realiseren. De versnelling van de omzetgroei van ons Pakkettenbedrijf vraagt om extra investeringen in de infrastructuur van Pakketten. Zo kunnen we de uitbreiding van ons dienstenpakket blijven voortzetten en onze klanten in de Benelux op het hoge kwaliteitsniveau blijven bedienen dat zij verwachten. Dit zal bijdragen aan onze positie als het toonaangevende logistieke e-commerce bedrijf in de Benelux, wat zal leiden tot verdere winstgevende groei. Bij International richten we ons op nieuwe mogelijkheden die ontstaan door de wereldwijde e-commerce groei. Dat doen we met onze cross border activiteiten en door verder te bouwen aan de positie van Nexive en Postcon. Dit samen zal resulteren in verbetering van de winstgevendheid van ons internationale segment

Nu de verkoop van ons belang in TNT Express is afgerond, de gevoeligheid van onze pensioenverplichting voor renteontwikkelingen verminderd en ons resultaat over 2016 solide, is ons geconsolideerd eigen vermogen aanzienlijk verbeterd. Daarom zullen we onze aandeelhouders aanbevelen in te stemmen met het uitkeren van dividend op onze Aandeelhoudersvergadering op 18 april 2017, met een eerste dividendbetaling over onze resultaten van 2016 van € 0,12 per aandeel (aandeelhouders kunnen kiezen voor dividend in cash of in aandelen). Gebaseerd op onze verwachtingen voor 2017 hebben we er vertrouwen in om in de loop van 2017 een positief geconsolideerd eigen vermogen te realiseren. Dit vertrouwen, in combinatie met onze verhoogde ambitie voor 2020, hebben ons doen besluiten ons dividendbeleid aan te passen, met als streven een progressief dividend uit te keren. Dit onderschrijft onze inzet om lange-termijn aandeelhouderswaarde te realiseren.”