Agenda van de aanstaande jaarlijkse Algemene Vergadering

van Aandeelhouders 2017 op 18 april 2017

Den Haag – PostNL N.V. publiceert vandaag de agenda van de aanstaande jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders 2017 op 18 april 2017.

Op de agenda van de vergadering staan onder andere de bespreking van het jaarverslag 2016 en het gewijzigde dividendbeleid van PostNL en de goedkeuring van de jaarrekening 2016 en het voorstel tot uitkering van dividend ten laste van de winst over het boekjaar 2016 aan de houders van gewone aandelen van €0,12 per gewoon aandeel naar keuze van de aandeelhouders in contanten of gewone aandelen.

De Raad van Commissarissen draagt de heer Blok voor ter benoeming als lid van de Raad van Commissarissen en mevrouw Jongerius en de heer Engel ter herbenoeming als lid van de Raad van Commissarissen. Het voorstel tot herbenoeming van mevrouw Jongerius is met aanbeveling van de Centrale Ondernemingsraad tot stand gekomen.

Agenda
De agenda en overige relevante informatie zijn te vinden op onze website:
https://www.postnl.nl/over-postnl/over-ons/onze-governance/aandeelhoudersvergadering/.

De vergadering zal gehouden worden op dinsdag 18 april 2017 om 14.00 uur in het Marriott hotel Den Haag, Johan de Wittlaan 30 (2517 JR) te Den Haag.

Dividend

Als bovengenoemd voorstel wordt aangenomen, zullen de aandelen PostNL vanaf 20 april 2017 ex-dividend handelen. De dividend registratiedatum is 21 april 2017. Aandeelhouders kunnen van 24 april 2017 tot en met 9 mei 2017 hun keuze maken tussen uitkering van dividend in aandelen of in contanten. Als er geen keuze wordt gemaakt, zal het dividend in contanten worden betaald. De als stockdividend uit te keren aandelen worden volgestort ten laste van de agioreserve als onderdeel van de uitkeerbare reserves, vrij van bronbelastingen in Nederland. De omwisselverhouding geschiedt op basis van de naar volume gewogen gemiddelde koers (VWAP) van alle op Euronext Amsterdam verhandelde aandelen PostNL op 5, 8 en 9 mei 2017. Het streven is de waarde van het stockdividend, gebaseerd op VWAP, afhankelijk van afronding, premievrij te laten zijn. Er is geen handel in rechten op stockdividend. Het dividend zal vanaf 11 mei 2017 betaalbaar worden gesteld.