Omwisselverhouding dividend PostNL

Den Haag – PostNL maakt omwisselverhouding dividend bekend

Op 18 april 2017 heeft PostNL bekend gemaakt over het boekjaar 2016 een dividend van €0,12 per gewoon aandeel uit te keren, naar keuze van de aandeelhouders in contacten of in gewone aandelen.

Aandeelhouders die hebben gekozen voor uitkering in aandelen ontvangen één gewoon aandeel PostNL per 36,4116 dividendrechten. Dit vertegenwoordigt een waarde van €0,12 per dividendrecht. De omwisselverhouding is gebaseerd op de naar volume gewogen gemiddelde koers van €4,3694 van alle op Euronext Amsterdam verhandelde aandelen PostNL op 5, 8 en 9 mei 2017.

Aandeelhouders vertegenwoordigend meer dan 52% van het uitstaande aandelenkapitaal hebben gekozen voor dividend in aandelen, wat resulteert in de uitgifte van circa 6.365.000 nieuwe gewone aandelen.

De als stockdividend uit te keren aandelen worden volgestort ten laste van de agioreserve als onderdeel van de uitkeerbare reserves, vrij van bronbelastingen in Nederland.

Het dividend zal vanaf 11 mei 2017 betaalbaar worden gesteld.