Menu

Extra afspraken met vakorganisaties over cao voor PostNL en cao voor zaterdagbestellers

Den Haag, 30 november 2017 – PostNL en de vakorganisaties hebben extra afspraken gemaakt ten opzichte van het principeakkoord van 13 oktober. Dat betekent dat PostNL met de vakorganisaties Bond Van Post Personeel, CNV Publieke Diensten en VHP2 definitieve akkoorden heeft bereikt over de cao voor PostNL en de cao voor zaterdagbestellers. FNV gaat de afspraken als onderhandelaarsresultaat voorleggen aan zijn achterban.

Er zijn op drie punten extra afspraken gemaakt: salaris, reiskosten en generatiepact. 

  • In 2017 en 2018 gaat het salaris in vier stappen omhoog met in totaal 3 procent. Dat is 0,4 procent hoger dan in het eerder overeengekomen principeakkoord. 
  • De kleine groep medewerkers voor wie de nieuwe reiskostenregeling negatief uitpakte, wordt de komende vijf jaar gecompenseerd. Dat is drie jaar langer dan in het principeakkoord. 
  • Het nieuwe generatiepact stelt een groep oudere medewerkers in staat om langer door te kunnen werken: zij kunnen ervoor kiezen om 60 procent van hun contractomvang te gaan werken, waarbij ze 80 procent krijgen betaald en ook voor 80 procent pensioen opbouwen. Nu kunnen 300 medewerkers hiervan gebruikmaken, dat zijn er 100 meer dan eerder afgesproken. Ook zijn er afspraken gemaakt over volledige herbezetting bij Pakketten als deelnemers aan het generatiepact minder gaan werken. 

Waarom zijn er extra afspraken gemaakt? 

Gezien de ontwikkelingen in de postmarkt is breed draagvlak voor de cao’s van groot belang. Bij de ledenraadpleging over het principeakkoord van 13 oktober 2017 heeft een kleine meerderheid van de leden van BVPP en CNV Publieke Diensten voor het principeakkoord gestemd. FNV heeft het principeakkoord niet ondertekend. PostNL is daarom vanaf 28 november in gesprek gegaan met alle vakorganisaties om te zoeken naar een oplossing die voor alle partijen acceptabel is en zo een groter draagvlak te creëren onder medewerkers. 

Looptijd en salarisverhoging

De nieuwe cao voor PostNL heeft een looptijd van 1 april 2017 tot en met 31 december 2018. Naast de salarisverhoging van in totaal 3 procent, zijn er afspraken gemaakt over werkgelegenheid om de interne doorstroom binnen PostNL extra te stimuleren. Voor zaterdagbestellers is dezelfde looptijd en salarisontwikkeling afgesproken. 

Cao voor PostNL

PostNL heeft nu met de vakorganisaties Bond Van Post Personeel, CNV Publieke Diensten en VHP2 definitieve akkoorden bereikt over de cao voor PostNL en de cao voor zaterdagbestellers. FNV legt het onderhandelaarsresultaat voor goedkeuring voor aan zijn leden. De uitkomst hiervan wordt uiterlijk verwacht op 12 december. De cao voor PostNL geldt voor vrijwel alle medewerkers die werken bij Pakketten, Mail in Nederland en op het hoofdkantoor van PostNL. Postbezorgers hebben een eigen cao.