Menu

PostNL plaatst EUR 400 miljoen aan obligaties

Den Haag, 14 november 2017 – Vandaag kondigt PostNL de succesvolle plaatsing van EUR 400 miljoen vastrentende obligaties aan, looptijd tot 2024. De obligaties werden verkocht aan institutionele beleggers in Europa.

De netto opbrengst van de uitgifte zal gebruikt worden voor algemene bedrijfsdoeleinden, inclusief de aflossing van uitstaande schulden. De uitgifteprijs voor de obligaties is 99,987% met een jaarlijkse coupon van 1,000%.

De uitgifte van de obligaties staat gepland op 21 november 2017. Er is een aanvraag ingediend voor de notering van de obligaties op Euronext Amsterdam en het hiervoor vereiste prospectus zal op de website van PostNL beschikbaar worden gesteld.

De obligaties hebben een BBB+ rating van Standard & Poor’s.

Belangrijke informatie

Dit bericht is geen aanbod, of een uitnodiging tot het doen van een aanbod, om obligaties te kopen en is niet bestemd om te worden vrijgegeven, gepubliceerd of verspreid, geheel of ten dele, in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk of enige andere jurisdictie waar dit in een overtreding van de relevante wet- of regelgeving zou resulteren.