Omwisselverhouding interimdividend PostNL

24 augustus 2018 – Den Haag – PostNL maakt omwisselverhouding dividend bekend

Op 6 augustus 2018 heeft PostNL bekend gemaakt over het boekjaar 2018 een interimdividend van €0,07 per gewoon aandeel uit te keren, naar keuze van de aandeelhouders in contanten of in gewone aandelen.

Aandeelhouders die hebben gekozen voor uitkering in aandelen ontvangen één gewoon aandeel PostNL per 41,6085 dividendrechten. Dit vertegenwoordigt een waarde van €0,07 per dividendrecht. De omwisselverhouding is gebaseerd op de naar volume gewogen gemiddelde koers van €2,9126 van alle op Euronext Amsterdam verhandelde aandelen PostNL op 21, 22 en 23 augustus 2018.

Aandeelhouders vertegenwoordigend meer dan 50% van het uitstaande aandelenkapitaal hebben gekozen voor dividend in aandelen. Dit resulteert in de uitgifte van circa 5.604.000 nieuwe gewone aandelen.

De als stockdividend uit te keren aandelen worden volgestort ten laste van de agioreserve als onderdeel van de uitkeerbare reserves, vrij van bronbelastingen in Nederland.

Het dividend zal vanaf 27 augustus 2018 betaalbaar worden gesteld.