Update resultaten eerste kwartaal PostNL met impact Covid-19

Den Haag, 14 april 2020 - PostNL publiceert vandaag een update met het resultaat in het eerste kwartaal van 2020, inclusief het effect van het coronavirus (Covid-19). PostNL is operationeel en in staat om zijn primaire bedrijfsactiviteiten te blijven uitvoeren tijdens deze bijzondere omstandigheden. Door onze vitale infrastructuur draaiende te houden, dienen we de consument, de klant en de samenleving als geheel. Mede hierdoor blijven mensen met elkaar verbonden, terwijl ze zoveel mogelijk thuis blijven.

Herna Verhagen, CEO PostNL: “Een veilige en gezonde omgeving voor onze medewerkers, partners, klanten en de consument is en blijft onze belangrijkste prioriteit. We zijn trots op onze mensen, die zich volledig inzetten om de post, pakjes en andere zendingen, zoals medische goederen en boodschappen, te blijven bezorgen, waardoor andere mensen zoveel mogelijk thuis kunnen blijven. We volgen de ontwikkelingen en werken sinds begin maart met een integraal bedrijfscontinuïteitsplan.”

Gezondheid en veiligheid op de eerste plaats

PostNL past alle richtlijnen voor beperking van sociale contacten en gezondheid toe om zijn medewerkers en het publiek zoveel mogelijk te beschermen. In onze bedrijfsactiviteiten en op onze locaties zijn aanvullende maatregelen getroffen om voldoende afstand te kunnen houden en een veilig en gezond werkklimaat te kunnen handhaven. Zo werken we met contactloze bezorging, waardoor bezorgers de voorgeschreven 1,5 meter afstand kunnen houden. Met duidelijke werkstromen, afscheidingen van plexiglas, stickers op de vloer en andere communicatiemiddelen verhogen we de bewustwording en helpen we onze mensen om veilig te werken.

Covid-19 effect zichtbaar in maart

De Nederlandse en Belgische overheid zijn begin maart overgegaan tot aanvullende maatregelen voor gezondheid en veiligheid. Vanaf dat moment ging de e-commercegroei omhoog en nam het pakkettenvolume toe, in vergelijking met lage volumegroei in januari en februari. Omdat veel fysieke winkels de deuren moesten sluiten lieten veel kleine en middelgrote webshops een goede volumegroei zien. Dit leidt tot een positief prijs/mix-effect bij Pakketten. Bij Mail in Nederland worden er aanzienlijk meer wenskaarten aan familie en vrienden verstuurd. De partijenpost liet daarentegen in maart een aanzienlijke daling zien doordat veel advertentiecampagnes werden uitgesteld. Die extra volumedaling wordt deels gecompenseerd door een positief prijs/mix-effect, dat naar verwachting ook in het tweede kwartaal zal aanhouden. Ondanks de (vervoers)beperkingen in diverse landen en de verminderde luchtvrachtcapaciteit is het effect van Covid-19 op Spring naar verwachting beperkt in het eerste kwartaal.

Eerste kwartaal: solide prestatie en een sterke financiële positie

Op basis van de huidige ontwikkelingen voorziet PostNL voor het eerste kwartaal van 2020 een solide genormaliseerde EBIT en een sterke ontwikkeling van de kasstroom. De operationele maatregelen die zijn genomen om medewerkers en klanten te beschermen, zullen, in combinatie met een hoger ziekteverzuim, invloed hebben op de bedrijfskosten. De samenvoeging van de twee postnetwerken van PostNL en Sandd verloopt intussen volgens plan. PostNL ligt op koers om de verwachte voordelen en synergie-effecten van de consolidatie te realiseren.

PostNL had ultimo maart 2020 € 485 miljoen in contanten (31 december 2019: € 480 miljoen) en een kredietfaciliteit, zonder convenanten, van € 400 miljoen die nu niet wordt gebruikt.

Beperkt zicht op de toekomst

De duur en de omvang van de coronapandemie en de gevolgen daarvan voor de sociale en economische situatie zijn op dit moment lastig te voorspellen. Er zijn uitdagingen voor PostNL, onder andere doordat de maatregel om 1,5 meter afstand te houden de efficiency beïnvloedt, maar ook doordat de geplande kostenbesparingen in Mail in Nederland moeilijker te realiseren zijn. Ook moeten we afwachten hoe de economie als geheel zich gaat ontwikkelen. Tegelijkertijd neemt de e-commerce activiteit toe en stijgt de populariteit van consumentenpost. Voortbouwend op een solide eerste kwartaal blijft PostNL zich inzetten om de afgegeven verwachting voor de genormaliseerde EBIT tussen € 110 miljoen en € 130 miljoen in 2020 te halen. De Covid-19 uitbraak en de genomen maatregelen kunnen wel effect hebben op onze mogelijkheden om dit resultaat te realiseren, afhankelijk van de omvang en duur van de pandemie en de economische effecten daarvan. De volledige resultaten over het eerste kwartaal worden volgens schema gepubliceerd op 4 mei 2020.


Meer informatie

Dit is een vertaling van het Engelse persbericht dat beschikbaar is op www.postnl.nl. Bij verschillen tussen de Nederlandse en de Engelse versie is de Engelse versie leidend. Dit persbericht bevat voorkennis in de betekenis van artikel 7 (1) van de EU Market Abuse Regulation.

Toekomstgerichte uitspraken

Enkele uitspraken in dit persbericht zijn 'toekomstgerichte uitspraken'. Door hun aard omvatten toekomstgerichte uitspraken risico’s en onzekerheden, omdat zij zien op gebeurtenissen en afhankelijk zijn van omstandigheden die zich in de toekomst zouden kunnen voordoen. Deze toekomstgerichte uitspraken omvatten bekende en onbekende risico’s, onzekerheden en andere factoren die buiten onze macht liggen en onmogelijk voorspeld kunnen worden, waardoor daadwerkelijke resultaten aanmerkelijk kunnen verschillen van een toekomstig resultaat dat wordt genoemd of geïmpliceerd. Deze toekomstgerichte uitspraken zijn gebaseerd op huidige verwachtingen, inschattingen, voorspellingen, analyses en projecties over de markten waarin wij actief zijn en verwachtingen en veronderstellingen van het management over mogelijke gebeurtenissen in de toekomst. U wordt gewaarschuwd zich niet onevenredig te verlaten op deze toekomstgerichte uitspraken, die alleen per de datum van dit persbericht worden gedaan en geen voorspellingen of garanties van mogelijke toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden zijn. Tenzij anderszins vereist door geldend effectenrecht, hebben wij geen enkele verplichting voor de openbaarmaking van eventuele revisies van deze toekomstgerichte uitspraken om gebeurtenissen en omstandigheden van na de datum van dit persbericht te publiceren, noch van zich voorgedane onvoorziene gebeurtenissen.

Gebruik van informatie die niet volgens GAAP-normen is

In het presenteren en bespreken van de bedrijfsresultaten van PostNL Groep, maakt management gebruik van een aantal financiële parameters die niet volgens de GAAP-normen zijn. Deze parameters die niet volgens de GAAP-normen zijn, moeten niet geïsoleerd worden beschouwd als alternatieven voor de gelijkwaardige IFRS-normen en moeten in samenhang met de best te vergelijken IFRS-normen worden gebruikt. De financiële parameters die niet volgens GAAP-normen zijn, hebben geen gestandaardiseerde betekenis volgens de IFRS-normen, en zijn daarom mogelijk niet vergelijkbaar met soortgelijke parameters gepresenteerd door andere uitgevende instellingen. Vanaf 2020 is genormaliseerde EBIT de belangrijkste financiële prestatie-indicator die niet volgens de GAAP normen is. Genormaliseerd EBIT wordt afgeleid van operationeel resultaat dat is gebaseerd op de IFRS-normen, aangepast voor de impact van projectkosten en incidentele posten.